Gesprekspartners

Ministeries, politieke partijen en ambtelijke werkgroepen zijn voor VBO Makelaar de belangrijkste gesprekspartners. Maar met grote regelmaat overlegt VBO Makelaar ook met andere organisaties die actief zijn in de woningmarkt en de vastgoedmarkt.

 

Het behartigen van de belangen van de makelaars en taxateurs is daarbij uitgangspunt. Maar een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt is ook in het belang van woonconsumenten en commerciële afnemers van de diensten van VBO-makelaars en –taxateurs.

 

Gesprekspartners zijn onder meer:

 • Aedes
 • Agentschap NL
 • Belastingdienst
 • Beroepsexamens Makelaars B.V.
 • Beroepsopleiding Makelaars B.V.
 • Bouwend Nederland
 • Confederation Europeenne de l'Immobilier (CEI)
 • Consumentenbond
 • Flynth accountants en adviseurs
 • Funda
 • IVBN
 • Kadaster
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)
 • Meer met Minder
 • Milieu Centaal
 • MKB Nederland
 • Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)
 • Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) 
 • Neprom
 • NeVaP
 • NVB Bouw
 • NVR (Rentmeesters)
 • NWWI
 • Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
 • Overige brancheorganisaties voor makelaars en taxateurs
 • RICS
 • Stichting Certificering voor Makelaars (SCVM)
 • De Geschillencommissie (SGC)
 • Stichting Taxaties en Validaties (Stenv)
 • Stichting Tuchtcollege Makelaardij Nederland 
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG)
 • Taxateursunie
 • TEGoVA
 • Vastgoedbelang
 • VastgoedCert 
 • Vereniging Eigen Huis
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • VNO-NCW
 • VvE Belang
 • Waarderingskamer
 • Woonbond.