Gesprekspartners

Ministeries, politieke partijen en ambtelijke werkgroepen zijn voor VBO Makelaar de belangrijkste gesprekspartners. Maar met grote regelmaat overlegt VBO Makelaar ook met andere organisaties die actief zijn in de woningmarkt en de vastgoedmarkt.

 

Het behartigen van de belangen van de makelaars en taxateurs is daarbij uitgangspunt. Maar een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt is ook in het belang van woonconsumenten en commerciële afnemers van de diensten van VBO-makelaars en –taxateurs.

 

Gesprekspartners zijn onder meer:

 • Aedes
 • Agentschap NL
 • Belastingdienst
 • Beroepsexamens Makelaars B.V.
 • Beroepsopleiding Makelaars B.V.
 • Bouwend Nederland
 • CEI
 • Consumentenbond
 • Ernst & Young
 • Funda
 • Huislijn.nl
 • IVBN
 • Jaap.nl
 • Kadaster
 • KNB
 • Meer met Minder
 • Milieu Centaal
 • MKB Nederland
 • Neprom
 • NeVaP
 • NVB
 • NWWI
 • Onderzoeksinstituut OTB, TU Delft
 • Overige brancheorganisaties voor makelaars en taxateurs
 • SCVM
 • SGC
 • Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (NHG)
 • Vastgoedbelang
 • VEH
 • VNG
 • VNO-NCW
 • VvE Belang
 • Waarderingskamer
 • Woonbond.