Geschillencommissie

Geschillencommissie

Waar kunt u een klacht neerleggen?

De VBO-makelaars en -taxateurs werken volgens de Beroeps- en gedragscode Vereniging VBO Makelaar. Heeft u ondanks alle inspanningen van uw VBO-makelaar en/of taxateur toch een klacht over de dienstverlening? En komt u er samen niet uit, dan kunt zich richten tot:

 

VBO Makelaar

Klachten kunnen voor minnelijke schikking worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van VBO Makelaar.

 

Onafhankelijk Tuchtcollege
Het onafhankelijk Tuchtcollege, Tuchtcollege Makelaardij Nederland, behandelt klachten met een tuchtrechtelijk karakter. Dit college bestaat uit een voorzitter en vier leden. Zij worden bijgestaan door een secretaris. Het Reglement Tuchtcollege Makelaardij Nederland is leidend voor behandeling van uw klacht.

 

De Geschillencommissie Makelaardij (SGC)
De Geschillencommissie Makelaardij kan een civielrechtelijke klacht tegen een VBO-makelaar en/of taxateur in behandeling nemen. Deze commissie maakt onderdeel uit van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC). De Geschillencommissie Makelaardij bestaat uit een onafhankelijke voorzitter (meestal een rechter), een lid aangewezen door VBO Makelaar en een lid aangewezen door de Consumentenbond.