Huur

Huren kan ook

U zoekt een huurwoning maar bent er nog niet helemaal uit of het een appartement of eengezinswoning wordt? Hoeveel kamers heeft u minimaal nodig? Welk bedrag kunt u elke maand maximaal uitgeven? En komt u in aanmerking voor huurtoeslag?

 

Zomaar wat vragen waarbij uw VBO-makelaar u kan helpen. Uw makelaar beschikt over een uitgebreid aanbod van huurwoningen. En heeft u eenmaal een keuze gemaakt, dan kan uw makelaar u bij de bezichtiging van een gedegen advies voorzien. Uw makelaar inspecteert het pand, legt de onderhoudssituatie vast en beoordeelt de servicekosten.

 

Als uw besluit vast staat, zorgt de VBO-makelaar dat er een waterdicht huurcontract komt. Hierin staat duidelijk wat uw rechten en plichten zijn. Zo kunt u met een gerust hart uw handtekening zetten. Voordat u de woning betrekt, checkt uw makelaar of de woning en alle over te nemen zaken voldoen aan de afspraken.

Dubbele bemiddelingskosten niet toegestaan
Het in rekening brengen van bemiddelingskosten bij huurder en/of verhuurder krijgt veel aandacht van de politiek en pers. Wat wel en niet is toegestaan is niet altijd even duidelijk. De door de VBO-leden geaccordeerde Algemene Consumenten Voorwaarden (ACV) en de Beroeps- en Gedragscode van VBO Makelaar zijn dat echter wel: het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten is niet toegestaan, met uitzondering van kamerverhuur. Dat is ook in lijn met artikel 7.417 BW. Dit wetsartikel uit het Burgerlijk wetboek verbiedt de bemiddelaar aan zowel huurder als verhuurder courtage in rekening te brengen. In de volksmond heet het ook wel dat het verboden is twee heren te dienen. De rekening dient dus te allen tijde te liggen bij de opdrachtgever. In de praktijk van verhuurbemiddeling is dit vrijwel altijd de verhuurder.

Als VBO Makelaar hechten we erg aan een goed imago van de huurmarkt. Bovendien willen we juridische problemen voorkomen. Daarom is vorig jaar een sectie Huur/Verhuur opgericht om als keurmerk te dienen voor verhuurbemiddelaars. Leden van deze sectie worden geacht zich volledig aan de regels van de ACV en natuurlijk de wet te houden. Problematisch is echter dat vele bemiddelaars die niet bij de brancheorganisatie zijn aangesloten dat níet doen. Daarom zijn we blij met het voornemen van minister Blok van Wonen & Rijksdienst om duidelijkheid te scheppen.

Niet toegestaan
 

Nr.

Bemiddelaar werkt voor

Bemiddelaar rekent courtage aan

Aanvullende werkzaamheden

Oordeel

1.

Huurder

Huurder

Ontvangt marketingfee van verhuurder voor het plaatsen van aanbod en fungeert wél als contactpersoon.

Niet toegestaan, 
wettelijk verboden (7:417 BW). Zie ook uitspraak Rechtbank Amsterdam tegen Gooi en Wonen C.V.

2.

Verhuurder

Huurder

Belooft aan verhuurder pand aan te prijzen en daarbij een geschikte huurder tegen de gewenste huurprijs te vinden. Courtage echter bij huurder.

Niet toegestaan, 
wettelijk verboden (7:417 BW)

3.

Verhuurder
& huurder

Huurder

Werkt voor de verhuurder maar vraagt daarvoor geen vergoeding. Werkt ook voor huurder, maar vraagt daar wél een vergoeding. Van dubbele bemiddeling zou dan geen sprake zijn.

Niet toegestaan, 
wettelijk verboden (7:417 BW). Ook via diverse jurisprudentie bevestigd.

4.

Verhuurder
& huurder

Verhuurder
& huurder

Bemiddelaar behartigt als makelaar portefeuille van verhuurder (tegen vergoeding) en bemiddelt via andere BV voor de huurder (tegen courtage)

Tegenstrijdige belangen, niet toegestaan (7.417 lid 1 BW)

5.

Verhuurder  
& huurder

Verhuurder
& huurder

---

Niet toegestaan, 
wettelijk verboden (7:417 BW)

 

Zoek in huuraanbod

Huurwoning
Op zoek naar de huurwoning van uw dromen?

Voer uw wensen in om snel een overzicht te krijgen van geschikte woningen.... lees verder