Wonen nieuws

RSS
1 2 >>
21-11-14

Bestaande koopwoningen al meer dan een half jaar duurder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 2,2 procent duurder dan in oktober 2013. Dat is een iets hogere prijsstijging dan in september. Al meer dan een half jaar zijn de prijzen van koopwoningen hoger dan in de vergelijkbare maand van een jaar eerder. Dit blijkt uit het onderzoek naar de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland van het CBS en het Kadaster. Lees verder
18-11-14

Kadaster registreert in oktober 2014 meer verkochte woningen

In oktober 2014 registreerde het Kadaster 14.353 verkochte woningen. Dit is een stijging van 44,6% ten opzichte van oktober 2013 (9.929). Vergeleken met de voorgaande maand, september 2014, is er sprake van een stijging van 10,8%. Het Kadaster registreerde toen 12.949 verkochte woningen. Het Kadaster registreert de transacties van bestaande koopwoningen op het moment dat de notaris deze bij het Kadaster laat inschrijven. Dat is dus het moment van eigendomsoverdracht, de koper wordt eigenaar van de woning. Lees verder
17-11-14

Hogere transactieprijs koopwoning dankzij gunstig energielabel

Een gunstig energielabel verhoogt de transactieprijs en de verkoopsnelheid van koopwoningen. Uit onderzoek van TIAS School for Business and Society blijkt dat de 3.114 gelabelde woningtransacties ruim 85 dagen sneller een koper wisten te vinden, dan de transacties zonder energielabel. Ook in de prijs zijn de sporen van een groen label (A- of B-categorie) terug te vinden. Lees verder
13-11-14

Rabobank: Herstel Nederlandse woningmarkt zet door in 2015

Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan in 2014. Voor inkomens tot 28.000 euro liggen de percentages 3 tot 6,5 procentpunt lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procentpunt lager. Lees verder
13-11-14

Rabobank: Herstel Nederlandse woningmarkt zet door in 2015

Vanaf januari 2015 zijn de financieringslastpercentages voor hypotheken gemiddeld genomen lager dan in 2014. Voor inkomens tot 28.000 euro liggen de percentages 3 tot 6,5 procentpunt lager. Voor de inkomens daarboven liggen de percentages ongeveer 0,5 tot 3 procentpunt lager. Lees verder
11-11-14

Meer leenruimte voor ‘nul op de meter’ woning

Het hypotheekbedrag dat eigenaren van een 'nul op de meter' woning extra kunnen lenen wordt verhoogd van 13.500 euro naar 25.000 euro. Het kabinet geeft hiermee  een impuls aan de realisatie van deze woningen. De bouwer moet voor tenminste 10 jaar de energieprestatie van de 'nul op de meter' woning garanderen.    Lees verder
11-11-14

Woningmarktherstel zet definitief door

Al vier kwartalen op rij stijgt de gemiddelde woningwaarde. Ten opzichte van een jaar geleden zijn de woningen in Nederland gemiddeld met 3,5% in waarde gestegen. Calcasa analyseerde dit kwartaal alle 12 duizend buurten en deelde de prijsontwikkeling in naar drie categorieën: (i) buurten met een prijsdaling, (ii) buurten met een prijsstijging tot 5%, en (iii) buurten met een prijsstijging van meer dan 5%. Lees verder
11-11-14

AFM: provisieverbod bespaart 400 miljoen

Het provisieverbod op hypotheken heeft geleid tot forse besparingen op de adviesprijzen. Consumenten besparen jaarlijks in totaal 400 miljoen euro. Dit zei Theodor Kockelkoren, bestuurder van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op een themadag van het Verbond van Verzekeraars. Lees verder
06-11-14

Herstel koopwoningmarkt steeds robuuster

Het vertrouwen van de consument in de koopwoningmarkt is gestegen tot het hoogste niveau van de afgelopen 10 jaar. Dit blijkt uit de zevende Monitor Koopwoningmarkt over het derde kwartaal van 2014. De toegenomen dynamiek op de koopwoningmarkt en de recente ombuiging van de koopprijsdaling geven huishoudens het gevoel dat de omstandigheden op de koopwoningmarkt snel zullen verbeteren. Lees verder
06-11-14

VEH: Vertrouwen woningmarkt na 10 jaar voor het eerst positef

Het vertrouwen in de woningmarkt is terug en voor het eerst in 10 jaar positief. De Eigen Huis Marktindicator, die het consumentenvertrouwen specifiek voor de woningmarkt meet, eindigt in oktober op waarde 103, iets boven de normaalwaarde van 100 punten. Lees verder
04-11-14

Starters zorgen minder vaak voor doorstroming

Starters zijn belangrijk voor de koopwoningmarkt, maar zorgen minder vaak voor doorstroming. Dit blijkt uit onderzoek van het Kadaster.Het Kadaster deed onderzoek naar starters op de woningmarkt in de periode 2005 tot en met augustus 2014. Lees verder
03-11-14

Nieuwste prognose: behoefte aan nieuwe woningen blijft groot

Noord-Brabant wacht de komende jaren nog een behoorlijke woningbouwopgave. Tot 2025 zal de woningvoorraad met 10.000 woningen per jaar moeten groeien om aan de behoefte te kunnen voldoen. Dat blijkt uit de geactualiseerde bevolkings- en woningbehoefteprognose van de provincie Noord-Brabant. Lees verder
28-10-14

Pararius: Huurprijs in vrije sector kruipt verder omhoog

De huurprijzen in de vrije sector in Nederland zijn in het derde kwartaal met 1,5% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter per maand komt uit op € 12,61. Pararius.nl wijt de stijging aan een terugval aan de aanbodzijde. Lees verder
27-10-14

Financiële positie van huishoudens op de woningmarkt verslechterd

De woningmarkt herstelt. Er worden meer woningen verkocht dan er nieuwe woningen - of nieuwbouwwoningen - te koop worden gezet. Hierdoor daalt het woningaanbod. Het herstel heeft wel twee gezichten. In de 25 grootste steden van Nederland is het aanbod sinds de piek met 20% gedaald. Deze daling is twee keer zo groot als in de rest van Nederland. Daar staan slechts 9% minder woningen te koop dan anderhalf jaar geleden. Lees verder
27-10-14

Financiële positie van huishoudens op de woningmarkt verslechterd

De afgelopen tien jaar is de ‘financiële kwetsbaarheid’ van huishoudens op de woningmarkt toegenomen. Eigenaar-bewoners zagen hun woning in waarde dalen en steeds meer huurders lopen het risico de huur niet meer te kunnen betalen. Dit komt vooral door inkomens- en koopkrachtontwikkeling. Lees verder
23-10-14

Wonen 6.0: de nieuwe positie van woningcorporaties volgens hoogleraren volkshuisvesting TU Delft

Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid. Lees verder
20-10-14

BKR Hypotheekbarometer: bijna 17.000 consumenten er bij met een betalingsachterstand op de hypotheek

In één jaar tijd zijn er 16.942 consumenten met een betalingsachterstand op de hypotheek bijgekomen. In totaal zijn er nu 108.754 consumenten die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Lees verder
20-10-14

Ministerraad: Nieuwe opzet Woningwaarderingsstelsel

De WOZ-waarde van een huurwoning gaat in het Woningwaarderingsstelsel (‘puntensysteem’) een rol spelen. De gewildheid en de locatie van een huurwoning komen zo beter tot uitdrukking bij de bepaling van de maximaal redelijke huurprijs. Het kabinet heeft er op voorstel van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst mee ingestemd het wijzigingsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen. Het kabinet voert daarmee een afspraak uit het Woonakkoord uit. Lees verder
1 2 >>