Actueel

Breekt er een nieuwe periode van renteverlagingen aan?

4 april 2017


Hoewel er vorige week relatief veel rentewijzigingen waren te noteren, viel op dat het over het algemeen ging om aanbieders met een wat kleiner marktaandeel.

Hoewel er vorige week relatief veel rentewijzigingen waren te noteren, viel op dat het over het algemeen
ging om aanbieders met een wat kleiner marktaandeel. Veelal werd daarbij slechts een deel van de
rentevaste perioden licht verhoogd. Opmerkelijk was ook dat het aantal verlagingen van de rente wat
hoger was dan in de weken daarvoor. Mogelijk dat de daling van rente op de kapitaalmarkt van de laatste tijd de komende periode zal leiden tot verdere verlagingen van de hypotheekrente. De mutaties van vorige week zorgden slechts voor kleine veranderingen van de gemiddelde hypotheekrentes.Nadat eerder Woonfonds, Delta Lloyd en Hypotrust Elan met nieuwe hypotheekproducten kwamen,
introduceert de Rabobank deze week de BasisHypotheek. De Rabobank biedt daarmee voortaan, naast de
reguliere Rabobank hypotheek, ook een ‘budget’ product met een lagere rente aan. Hoewel meerdere
aanbieders, meestal banken, twee of zelfs meer varianten kennen, is het Rabobank product toch bijzonder.
De BasisHypotheek verschilt namelijk op meer punten van de reguliere hypotheek dan alleen de duur van
de offerte en de rente bij passeren. Zo wijken bijvoorbeeld ook de verhuisregeling en het percentage dat
jaarlijks boetevrij kan worden afgelost af. Daarnaast kan niet elk onderpand gefinancierd worden en is
maatwerk niet mogelijk. Wellicht dat de Rabobank hiermee een trend in gang heeft gezet.

Hypotheekmonitor van de maand maart
De maand maart was de zoveelste maand op een rij waarin records op de huizenmarkt werden verbroken.
Maar daarnaast was maart in meer opzichten opvallend. In deze editie van het Hypotheekshop Nieuws
blikken we terug op de afgelopen maand en noemen we de meest in het oog springende trends.

De volgende ontwikkelingen passeren de revue:
• In 2016 kende alleen november meer hypotheekaanvragen dan maart 2017
• Hoogste aantal renteverlagingen sinds oktober 2016
• Keuze consument om rente langer vast te zetten zorgt voor record
• Toename aandeel dertigers en veertigers zet door
• Regiepartijen en pensioenfondsen bezig aan een opmars

Aantal hypotheekaanvragen in maart 2017 erg hoog
Sinds het dieptepunt in 2012-2013 trekt de huizenmarkt zoals bekend behoorlijk aan. Het aantal
hypotheekaanvragen in maart (via het Hypotheken Data Netwerk) was hoger dan in bijna alle maanden in
de jaren 2013-2017. Alleen juni 2015 en november 2016 vormen hierop een uitzondering.
Deze maanden kenden enorme aanvraagpieken veroorzaakt door een aanpassing van de NHG- en
leennormen (juni 2015) en de eerste golf renteverhogingen in jaren (november 2016).

Naast het oplopende aantal hypotheekaanvragen zien we ook een regionale verschuiving. Duidelijk
zichtbaar is dat de woningmarkt in de drie noordelijke provincies, oost Nederland, Limburg, het westen van Noord-Brabant en Zeeland aantrekt. Tegelijk neemt het aantal aanvragen in de Randstad lokaal juist wat af. Oorzaak lijkt hier het teruglopend aanbod van te koop staande woningen te zijn.

Hoogste aantal renteverlagingen sinds oktober 2016
Het aantal rentewijzigingen door aanbieders is sinds medio 2016 hoger dan voorheen het geval was.
Redenen daarvoor zijn de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt en vanaf november ook het
oplopen van de rente op de kapitaalmarkt wat zorgde voor de eerste renteverhogingen in jaren. In 2017 is het rentebeeld tot dusverre zeer onrustig zonder dat de gemiddelde hypotheekrente overigens echt stijgt. Het aantal rentewijzigingen in maart was wederom erg hoog: alleen augustus en september zagen in 2016 meer wijzigingen. Opmerkelijk is verder dat maart het hoogste aantal renteverlagingen noteerde sinds oktober 2016, zie grafiek 2. Nb: we spreken van een rentewijziging als een geldverstrekker binnen een rentebericht zowel een verhoging als een verlaging van de rentetarieven communiceert.

Recordduur gemiddelde rentevaste periode
Het toegenomen aantal rentewijzigingen door aanbieders heeft ook gevolgen voor de keuze die
consumenten maken bij het vastzetten van de rente. Niet alleen zijn sinds september 2016 de maandelijkse verschuivingen tussen rentevaste perioden groter dan voorheen, ook zien we dat 10 en 20 jaar vast in populariteit wat afnemen. Met name 30 jaar vast, maar ook 15 jaar vast, zijn juist in opkomst. Zie ook grafiek 3 voor de verschuivingen van de top 3 rentevaste perioden. Starters zetten de rente relatief vaker dan andere groepen 20 of 30 jaar vast. Bij 10 en 15 jaar vast is de leeftijdsverdeling minder scheef.

De gemiddelde hypotheekrentes zijn in 2017 niet of nauwelijks gestegen. Alleen de gemiddeldes van 5 en
10 jaar vast zijn licht opgelopen terwijl het gemiddelde van 30 jaar vast zelfs daalde. Dit is waarschijnlijk de reden dat 15 en 30 jaar vast in aandeel zijn toegenomen. De trend dat de consument ervoor kiest om de rente langer vast te leggen zet ook in maart door. Sterker, nog nooit werd de rente van nieuwe hypotheken gemiddeld zo lang vastgezet: liefst 16,6 jaar. Hiermee werd het oude record uit november 2016 gebroken.

Toename aandeel van dertigers en veertigers zet door
Waren het op het dieptepunt van de woningmarkt met name de starters die kochten, sinds het herstel is
het aandeel van de doorstromers groter geworden. De renteverhogingen vanaf november 2016 lijken voor
doorstromers zelfs een extra stimulans te zijn geweest om in actie te komen. We zien nu dat het aandeel
dertigers en veertigers toeneemt. Het aandeel van vijftigers en ouder neemt af terwijl dat van twintigers stabiel blijft.

Andere opvallende zaken in maart, en in het eerste kwartaal van 2017, zijn een daling van het aandeel
inkomens tot € 50.000,- (per huishouden) en het aandeel hoofdsommen tot € 200.000,-. Het percentage
hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie onder starters blijft ook in 2017 dalen (57% in maart). De
gemiddelde hoogte van een hypotheek is uiteraard gestegen: bij doorstromers werd de grens van
€300.000,- doorbroken.

Regiepartijen en pensioenfondsen bezig aan een opmars
De meeste nieuwe geldverstrekkers die de afgelopen jaren zijn toegetreden behoren tot de categorie van
de zogenaamde regiepartijen. Een regiepartij biedt beleggers als pensioenfondsen de mogelijkheid om
direct in de Nederlandse hypotheekmarkt te investeren. Van oudsher waren de grootbanken de
belangrijkste aanbieders op de hypotheekmarkt. Zeker vanaf 2015 neemt het belang van regiepartijen
echter flink toe met als belangrijkste troef lagere rentes op de lange rentevaste perioden. Grote spelers uit deze categorie zijn momenteel MUNT, Aegon en Merius. In het eerste kwartaal van 2017 overtroffen de regiepartijen zelfs het aandeel van de banken, hoewel de banken in maart hun achterstand nagenoeg hebben ingelopen.

(bron: De Hypotheekshop)