Actueel

Kostengrens NHG stijgt per 2019

21 september 2018


De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal met ingang van 2019 omhoog gaan. Het besluit volgt op de stijgende gemiddelde koopsom.

De kostengrens van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zal met ingang van 2019 omhoog gaan. Dat heeft het Waarborgfonds Eigen Woningen bekendgemaakt.

De NHG-grens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen stijgt per 1 januari 2019 van 265.000 naar 290.000 euro. De NHG heeft dit beslist op basis van de gemiddelde koopsom van de maanden juni, juli en augustus, die uitkwam op 291.444 euro.

Het besluit tot verhoging zal nog wel ter goedkeuring worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.