Consumenteninformatie over asbest

Tot in de jaren '80 werd asbest veel gebruikt bij de bouw van huizen. Vanaf 1 januari 2025 zijn asbestdaken in Nederland verboden vanwege de gezondheidsrisico's die het materiaal met zich meebrengt. Wanneer het verbod in werking treedt, betekent dit dat eigenaren van gebouwen met asbesthoudende dakbedekking deze vóór 1 januari 2025 moeten verwijderen. Hierbij maakt het niet uit of dit dak in bezit is van een particulier, een bedrijf of de overheid. Ook de toestand van het dak is niet relevant voor het verbod. Daken met asbest in heel slechte, verweerde toestand moeten al eerder verwijderd worden.

Update (4 juni 2019): De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel dat de basis moest vormen voor het asbestdakenverbod verworpen. Dat betekent dat het verbod er (voorlopig) niet komt. De staatssecretaris van I&W beslist in het najaar hoe nu verder.

Zelf verwijderen of laten verwijderen?

Asbestdaken worden bijna altijd door gecertificeerde bedrijven verwijderd. Zij stellen daarbij een asbestinventarisatie op om een aantal zaken in kaart te brengen:

- het soort asbest
- de plaatsen waar het zit
- welke verwijderingsmethode het beste is

In sommige gevallen kunt u als particulier ook een asbestdak verwijderen. Daarvoor gelden wel verschillende voorwaarden en regels die u hier kunt vinden. Via deze pagina kunt u online advies inwinnen over het wel of niet zelf verwijderen van een asbestdak.

Hoe herken ik asbest?

Met dit stappenplan kunt u door een aantal vragen te beantwoorden, bepalen wat u in uw situatie moet doen.

Asbest in andere materialen

Asbest werd op twee manieren gebruikt: hechtgebonden en niet-hechtgebonden (‘losgebonden’). Hechtgebonden asbestvezels zitten vast in een ander materiaal, meestal cement. Voorbeelden zijn golfplaten, eterniet wandplaten, bloembakken en buizen voor riool, gas en waterleiding. Als hechtgebonden asbest niet beschadigd is, levert het weinig gevaar op voor de gezondheid. U kunt het dan prima laten zitten, zolang u het niet beschadigt.

Losgebonden asbestvezels zijn niet in een ander materiaal vastgezet. Hierdoor kunnen de asbestvezels makkelijker vrijkomen. Losgebonden asbest moet dan ook altijd afgedekt of verwijderd worden. Het is bijvoorbeeld toegepast in vinylzeil, brandwerende kleding, afdichtingskoord, isolatieplaten en als spuitasbest. Vloerzeil kunt u (laten) verwijderen, maar u kunt het ook afdekken met andere vloerbedekking. In de Asbestwegwijzer van InfoMil vindt u informatie over de plaatsen in woningen waar asbest is toegepast.

(bronnen: Milieu Centraal, InfoMil)