EVS Publicatie

EVS 2020: In kort bestek

In deze pageturner geschreven door Tom Berkhout en Sebastiaan Roggeveen duiken we de wereld in van zakelijk vastgoed waarderen. Dankzij de EVS-standaard kunnen taxateurs die zijn gespecialiseerd in bedrijfsmatig vastgoed hun kwaliteit waarborgen en vertrouwen uitstralen naar opdrachtgevers. De herziene standaard uit 2020 verschil nogal van de standaard uit 2016. Daarom hebben de twee schrijvers de taak op zich genomen om deze verschillen samen te vatten. In deze samenvatting van veertig pagina's worden begrippen uitgelegd, verschillen nader bekeken en aan de hand van praktische voorbeelden wordt de EVS-standaard verder toegelicht. Echt een mustread voor de taxateur van bedrijfsmatig vastgoed.

Download het boek

Vraag het online boek gratis aan. Je ontvangt een e-mail met hierin de pagina om het boek te downloaden.

Het boek in een notendop:

  • Geschreven door experts Prof. dr. Tom Berkhout en drs. ing. Sebastiaan Roggeveen
  • Samenvatting van de verschillen tussen de EVS uit 2016 en 2020
  • Praktische voorbeelden waarmee je leert om de EVS toe te passen
  • Een naslagwerk om op terug te kunnen vallen


Ontmoet de auteur

Tom Berkhout is professor of Real Estate, directeur van Nyenrode's Real Estate Center en academisch directeur van Nyenrode's Master Fiscaal Recht. Zijn belangrijkste onderzoeksdomeinen zijn vastgoed (belastingen, jaarverslaggeving, financiering, taxeren en waarderen, vastgoedeconomie, vastgoedmarkten) en fiscaal recht. Hij heeft een groot aantal boeken, artikelen, onderzoeksrapporten en columns geschreven over een breed scala aan vastgoedgerelateerde onderwerpen: fiscaliteit (nationaal en internationaal), vastgoedwaardering, vastgoedfinanciering, financiële verslaglegging, integriteit, vastgoedmarkten, beleggingsanalyse, beleggingsgedrag.
Bron: Nyenrode

Praktische voorbeelden en tips

De nieuwe Europese vastgoed-taxatiestandaarden EVS 2020, verplichte kost voor Register-Taxateurs, gelden vanaf 1 januari 2021. In de VBO-uitgave 'EVS 2020 in kort bestek' zetten prof. dr. Tom Berkhout MRE MRICS en drs. ing. Sebastiaan Roggeveen de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk op een rij, aangevuld met tips en voorbeelden voor de dagelijkse praktijk. Zo is bijvoorbeeld de rapportagestandaard ingrijpend gewijzigd. Er is nu sprake van een globale richtlijn voor taxatierapporten, maar dat betekent nog geen volledige vrijheid voor de taxateur. Verder bespreken zij aan de hand van de nieuwe EVS een aantal actuele thema's uit de taxatiepraktijk. De actuele, soms verhitte discussie rond taxatieonzekerheid als gevolg van COVID 19 komt aan bod, evenals manier waarop de taxateurs in de praktijk hiermee om moeten gaan. Volgens de nieuwe NRVT-regels mogen taxateurs adviesdiensten verrichten onder de noemer 'specifiek overeengekomen werkzaamheden'. De auteurs bakenen deze diensten scherp af tegenover professionele taxatiediensten en de wettelijke taxaties en bespreken hoe de taxateur zich het beste kan beschermen tegen claims en klachten. Kortom: een praktijkboek dat de professionele vastgoedtaxateur niet mag missen.

EVS 2020: In kort bestek Gastcollege & Paneldiscussie

Op woensdag 7 april 2021 gaf Prof. dr. Tom Berkhout een gastcollege over de nieuwe Europese vastgoed-taxatiestandaarden: EVS 2020. In aansluiting vond er een paneldiscussie met diverse experts plaats. Tijdens dit online event kwamen o.a. de HABU, exact communiceren en de plausibiliteitstoets (NRVT) aan bod. Ook werd het eerste exemplaar van de VBO-uitgave 'EVS 2020 in kort bestek' overhandigd aan de professor. Bekijk het gastcollege en de paneldiscussie terug via deze link.