Gesprekspartners

Ministeries, politieke partijen en ambtelijke werkgroepen zijn voor VBO de belangrijkste gesprekspartners. Ook overlegt VBO regelmatig met andere organisaties die actief zijn in de woningmarkt en de vastgoedmarkt.

Het behartigen van de belangen van de makelaars en taxateurs is daarbij uitgangspunt. Een goed functionerende woning- en vastgoedmarkt is ook in het belang van woonconsumenten en commerciële afnemers van de makelaars- en taxateursdiensten.

Gesprekspartners zijn onder meer: