Landelijke lobby

Wij weten wat er in jouw dagelijks werk speelt en zien tegelijkertijd het grotere plaatje. We kunnen de woningmarkt niet alleen veranderen. Samen met de overige brancheorganisaties, de politiek en relevante stakeholders strijden we voor eerlijke en gezonde vastgoedmarkt. Hierbij houden we natuurlijk wel altijd de belangen van onze leden in het achterhoofd. In onze lobbydossiers staan een aantal thema’s die de komende jaren relevant blijven. We hebben onze lobbystrategie en onze langere termijnvisie vastgesteld. Door vergaderingen bij te wonen, brieven in te zenden en met politiek en stakeholders in gesprek te blijven, beïnvloeden we de besluitvorming. Hieronder worden twee dossiers verder toegelicht. 

Dossiers woningtekort en taxeren 

Het woningtekort is een grote factor die jouw dagelijkse werk beïnvloedt. Het komende jaar zetten wij ons in om het woningtekort in een zo snel mogelijk tempo terug te dringen. We pleiten ervoor dat de overheid meer regie in handen neemt en dat er meer gebouwd wordt in het groen. Beluister deze podcast. Hierin gaat VBO-directeur Hans van der Ploeg dieper in onze visie. Het is overduidelijk dat de groep starters het extra moeilijk heeft om een passende woning te vinden. Daarom pleiten wij onder andere voor een fiscaal pakket aan maatregelen om de drempel voor starters te verlagen. Zodat zij toch in aanmerking kunnen komen om een woning aan te kopen. 

Het beroep van de taxateur staat onder druk. Vanuit de politiek wordt geroepen dat taxatierapporten te duur zijn. Het modelmatig waarderen is een steeds meer opkomende trend en banken hebben voorkeurslijstjes met taxateurs voor bedrijfsmatig vastgoed. Druk vanuit allerlei kanten dus. Om deze reden is VBO één van de kartrekkers geweest van de ontwikkeling van nieuw modeltaxatierapport Wonen.

Meer weten over wat VBO jou kan bieden? Bekijk alle voordelen van het lidmaatschap. Ben je een verhuurbemiddelaar? Dan hebben we de ledenvoordelen voor jou op een andere pagina op een rijtje gezet.