Lobby

VBO behartigt de belangen van makelaars en taxateurs bij relevante stakeholders en in de politiek. VBO stuurt regelmatig brieven aan het Kabinet, de Tweede Kamer en aanverwante partijen in de vastgoedmarkt met daarin onze standpunten verwoord.

Brieven

Onderstaande brieven kunt u downloaden met daarin onze standpunten die naar het Kabinet, de Tweede Kamer en aanverwante partijen in de vastgoedmarkt zijn verzonden.

White papers

In het najaar van 2016 heeft VBO twee white papers voor de Tweede Kamerverkiezingen 2017 gepresenteerd. In de white paper geeft VBO kort de belangrijkste standpunten weer met een onderbouwing. 

Bij wonen ligt onze focus op:  

(1) handhaven van de leencapaciteit op 100%; 
(2) vergroten van de particuliere huurmarkt; 
(3) combineren van verduurzaming met woningonderhoud.

White paper Wonen

Bij zakelijk ligt onze focus op:

(1) bundelen van wet/-regelgeving én tegengaan van verloedering in agrarisch vastgoed; 
(2) tegengaan van overaanbod en versnippering in zakelijk vastgoed;
(3) waarborgen van de onafhankelijkheid van de taxateur.

- White paper Zakelijk

Wonen 4.0

Wonen 4.0: Plan voor integrale hervorming van de woningmarkt