Breek starterspositie op woningmarkt niet verder af

13 september 2017


De verlaging van de Loan-to-Value (LTV), de versobering van de hypotheekrenteaftrek en het verplicht aflossen van een annuïtaire hypotheek zetten de positie van de starter op de woningmarkt onder druk. Dit heeft de woningmarkt en daarmee de nieuwbouwmarkt geen goed gedaan. Deze problematiek verdiept, doordat een integrale benadering van woningmarkt, arbeidsmarkt en fiscaal beleid ontbreekt. Dit stelt brancheorganisatie VBO Makelaar vandaag in de Tweede Kamer tijdens het Rondetafelgesprek Starter op de woningmarkt, dat is georganiseerd door de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. De commissie wil o.a. van VBO Makelaar meer informatie verkrijgen over de startersproblematiek en hun kansen.

De starter heeft het moeilijk om een huis te kopen door het woningtekort, studieleenstelsel, flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verlaging van LTV. Deze problematiek wordt versterkt doordat in oververhitte steden voorheen specifieke starterswoningen aan de markt worden onttrokken door niet-starters, expats en particuliere beleggers. Daar staat tegenover dat de (particuliere) huurmarkt met hoge huurprijzen geen soelaas biedt. Een verdere verlaging van de LTV na 2018 zal de problematiek nog eens ernstig verergeren.

VBO Makelaar roept het nieuw te vormen kabinet op om de woningmarkt meer integraal te gaan benaderen en deze niet als volledig hervormd te zien. Met name voor starters moet er nu snel financierbaar aanbod in zowel de koop- als huurmarkt komen. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: ‘Vererger de problematiek niet met een verdere LTV-verlaging na 2018. Kijk bovendien naar het effect op de woningmarkt van arbeidsmarktbeleid en fiscale maatregelen. Deze integrale benadering voorkomt een hoop ellende voor de starter.’ Er bestaat niet één oplossing om de positie van starters op de woningmarkt te verbeteren. Wel zijn er enkele oplossingsrichtingen die in een juist samenspel tot verbetering leiden. De VBO-directeur somt op:
•    Systeemverantwoordelijkheid Rijksoverheid - lokale overheden laten vaak andere (financiële) belangen zwaarder wegen dan die van woningzoekenden. Het Rijk moet met name in de (nieuw)bouwfase landelijk bindende afspraken maken;
•    Nieuwbouw - meer en vooral flexibel, levensloopbestendig bouwen (eenpersoonshuishoudens moeten snel tot tweepersoonshuishoudens zijn om te vormen);
•    Particuliere huurmarkt prioriteit van woningmarktbeleid maken;
•    Fiscale maatregelen voor starters, zoals een landelijke starterslening of het afschaffen van de overdrachtsbelasting voor deze groep.

Van der Ploeg: ‘Een integrale aanpak, die snel duidelijkheid verschaft, is vereist. De starter op de woningmarkt moet worden geholpen en een echte keuze hebben tussen koop en huur.’

VBO Makelaar neemt deel aan het rondetafelgesprek ‘Starters op de Woningmarkt’. Hiertoe heeft de organisatie een gespreksnotitie geschreven. De hele notitie van VBO Makelaar over dit thema vindt u hier. De introductie van Hans van der Ploeg in het Rondetafelgesprek, vindt u hier.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Landelijk en Agrarisch Vastgoed.