Persbericht samenwerking VBO, ComplyNow en AuditNow

13 mei 2019


Op 25 juli 2018 is de vernieuwde Wwft in werking getreden, hierdoor zijn er voor makelaars en taxateurs meer verplichtingen gekomen waaraan zij dienen te voldoen. De makelaar en taxateur wordt sinds deze vernieuwing gezien als poortwachter. VBO is voor haar leden de betrokken bondgenoot en helpt haar leden om ingewikkelde wetgeving eenvoudig werkbaar te maken. Door de samenwerking met ComplyNow en AuditNow wil VBO de makelaars en taxateurs bij de implementatie van deze wetgeving vergaand ondersteunen.

ComplyNow en AuditNow hebben voor makelaars en taxateurs dienstverlening ontwikkeld waardoor zij voor een groot deel ontzorgd worden in het voldoen aan deze wet. ComplyNow heeft een online tool, Wwftcheck.nl, waarin cliënten van de makelaarskantoren kunnen worden gecontroleerd tegen PEP, sanctielijsten en negatieve media. Deze tool kan door de leden van VBO gebruikt worden. Daarnaast is er speciaal voor VBO een Wwft handboek geschreven. De overige dienstverlening bestaat uit het geven van Wwft trainingen, begeleiden van de VBO kantoren bij het schrijven van een risicobeoordeling, opzetten van klantonderzoeken en vooral een verlengstuk zijn van de organisatie om haar te ontzien in het voldoen aan de Wwft. Al deze diensten worden aangeboden in een abonnementsvorm, welke uniek is in Nederland.

AuditNow biedt een audit zodat de makelaar/taxateur goed voorbereid is op een bezoek van de Toezichthouder en/of te voldoen aan de wettelijke monitoringsverplichting. Partijen zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking wederzijds toegevoegde waarde heeft en zij kijken ernaar uit om deze samenwerking verder te intensiveren.