SEO-onderzoek legt misbruik machtspositie Funda bloot

10 oktober 2012


Nootdorp, 10 oktober 2012 - VBO Makelaar heeft vandaag Funda N.V. gedagvaard. Inzet van de dagvaarding is een gelijke en transparante toegang tot de huizensite funda.nl onder redelijke voorwaarden. De brancheorganisatie voelt zich in de dagvaarding gesteund door het onderzoek ‘Ongezien, onverkocht?’ van onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek, diverse Heliview-onderzoeken en de in maart uitgebrachte NMa Marktscan Woningmakelaardij. Belangrijkste conclusie van het SEO rapport: het ongelijke speelveld tussen NVM- en niet-NVM-Makelaars op funda.nl leidt tot benadeling van verkopers en kopers van woningen. Funda dient primair het belang van NVM-makelaars, niet dat van de consument.

Rapport SEO Economisch Onderzoek

In opdracht van VBO Makelaar deed SEO Economisch Onderzoek dit voorjaar onderzoek naar de dominantie en machtspositie van Funda. Conclusie: misbruik van economische machtspositie is aannemelijk. Gezien haar marktaandeel van bijna 60%, in een markt met een beperkt aantal kleine overige spelers, is Funda een dominante schakel in het koppelen van verkopers aan kopers van woningen. Funda bevoordeelt de leden van haar grootaandeelhouder NVM waardoor andere makelaars woningen moeilijker kunnen afficheren. Uit een analyse van zoekopdrachten op funda.nl blijkt dat deze bevoordeling juist tot benadeling van kopers en verkopers leidt. Prof. dr. Barbara Baarsma, directeur SEO Economisch Onderzoek: “Funda.nl functioneert niet optimaal als marktplaats. Het belang van de leden van de NVM staat voorop, niet dat van kopers en verkopers. Het verbaast mij dat Funda niet meer inzet op de optimale werking van de marktplaats, maar zich laat gebruiken voor het NVM-belang. Het aanbod dat het best voldoet aan de zoekcriteria zou op non-discriminatoire wijze moeten worden vermeld. Dat zou ook haar andere aandeelhouder Wegener baten.”

Dagvaarding door VBO Makelaar

De dagvaarding is gebaseerd op art. 24 van de Mededingingswet dat misbruik van een economische machtspositie verbiedt. Daarnaast wordt verwezen naar de Europese evenknie daarvan: art. 102 VWEU. Deze Europese bepaling wordt overigens door de Europese Commissie gebruikt om Google ervan te weerhouden o.a. bij zoekresultaten haar eigen diensten hoger te plaatsen. Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “Waar Google wel met schikkingsvoorstellen komt, is er zeven maanden na de aanbevelingen van de NMa nog geen enkele indicatie dat Funda of de NVM deze aanbevelingen serieus neemt door op funda.nl een ‘level playing field’ voor makelaars te creëren. Het gebrek aan respons bij de NVM, de NMa Markscan Woningmakelaardij en de conclusie van SEO dat misbruik van economische machtspositie door Funda aannemelijk is, waren voor ons bepalend om over te gaan tot dagvaarding.”

Net als VBO Makelaar wil ook Vereniging Eigen Huis een gelijke behandeling van makelaars op funda.nl tegen redelijke voorwaarden. Volgens VBO Makelaar krijgt de consument door de voorkeursbehandeling van NVM-Makelaars geen transparant en volledig beeld van alle woningen. Bij een zoekopdracht wordt niet de ideale match, maar eerst alle NVM-huizen voorgeschoteld. Zo wordt de consument misleid. Van der Ploeg: “Ere wie ere toekomt. NVM en Wegener hebben van funda.nl een succes gemaakt. Na 11 jaar is het dé marktplaats van Nederland waar zowel koper als verkoper niet omheen kan. Funda domineert de markt en dat is prima, zolang zij niet de concurrentie verstoort en afnemers en consumenten schaadt. Het is daarom tijd dat NVM en Wegener hun verantwoordelijkheid nemen en van Funda de woningsite maken die de consument verwacht: objectief en transparant. Daar is niet alleen de niet-NVM-makelaar maar de gehele woningmarkt bij gebaat.”