Taxatie moet altijd objectief, onafhankelijk en transparant zijn

3 oktober 2016


Nootdorp, 3 oktober 2016 – Brancheorganisatie VBO Makelaar vindt het zorgelijk dat taxateurs zich in het taxatieproces laten beïnvloeden door de opdrachtgever. Uit een reportage van het programma Monitor van KRO-NCRV bleek gisteren dat niet iedere taxateur volledig objectief en onafhankelijk tot een taxatiewaarde komt. In de uitzending laten een aantal taxateurs zich in mindere of meerdere mate beïnvloeden om een gewenste waarde af te geven. VBO Makelaar sluit zich aan bij de AMF dat deze gang van zaken zeer ongewenst en onacceptabel is.

Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar: “Een taxateur mag de opdrachtgever nooit de mogelijkheid geven om te shoppen voor de beste taxatiewaarde. Een goed onderbouwd en betrouwbaar taxatierapport biedt zowel de consument als de hypotheekverstrekker zekerheid over de waarde van de woning en de daaraan gerelateerde hypotheeklasten. Zo wordt de consument beschermd tegen een onverantwoorde uitgave en de hypotheekverstrekker beschermd tegen een negatief verschil tussen de verstrekte hypotheek en het daarvoor borg staande onderpand. Er moet altijd sprake zijn van een degelijke, transparante en objectieve taxatie. Een taxateur mag zich dan ook nooit laten beïnvloeden tot het afgeven van een gewenste waarde. Taxateurs hebben een belangrijke, onafhankelijke rol in de woningmarkt, waar zij zich altijd terdege bewust van moeten zijn.”

Vanaf 1 januari jl. staan alle taxateurs geregistreerd in het NRVT. In dit register moeten taxateurs zich houden aan de Algemene beroeps- en gedragsregels, statuten en reglementen die de markt in gezamenlijkheid heeft opgesteld. Met hun inschrijving onderwerpen zij zich ook aan de tuchtrechtspraak van het NRVT. Hans van der Ploeg: “In principe is er ook doorlopend toezicht ingericht. De reportage maakt nog eens duidelijk dat haast geboden is om dit doorlopend toezicht nu snel volledig operationeel te maken. Dit is in het belang van de markt én de goede naam en faam van de taxateur.”