TEGoVA lanceert European Valuation Standards (EVS) 2016

23 mei 2016


Afgelopen vrijdag heeft TEGoVA in haar voorjaarsmeeting in Brussel de European Valuation Standards (EVS) 2016 gelanceerd. De in de Stichting TEGoVA Netherlands samenwerkende brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar waren tijdens de presentatie aanwezig. Verfijning en verdere aanscherping van de EVS 2012 was noodzakelijk voor de aanpak van systeemrisico’s die door de krediet- en Eurocrisis waren blootgelegd. 

Zo is in EVS 2016 het specifiek Europese Mortgage Lending Value verder uitgediept met gedetailleerde analyses en toelichting op de te volgen aanpak. EVS 2012 was al de enige internationale taxatiestandaard die dit specifiek Europese concept incorporeerde. Ook is de EVS 2016 opnieuw afgestemd op het EU-beleid en Europese regelgeving. Daarnaast zijn de richtlijnen voor taxaties van verzekerde waarden en schades compleet gemoderniseerd, met speciale aandacht voor klimatologische veranderingen en regels omtrent energie-efficiency. 

De publicatie van deze nieuwe editie is een belangrijke mijlpaal voor de duizenden branchegeorganiseerde taxateurs die conform EVS taxeren. Om voor de titel van Recognised European Valuer in aanmerking te komen c.q. deze te behouden is kennis van EVS 2016 in al zijn details, onontbeerlijk. Alleen zo kunnen zij met hun taxaties bijdragen aan veilige, transparante en zekere Europese vastgoedmarkten en hypotheekverstrekking. 

Krzysztof Grzesik, voorzitter van TEGoVA en John Hockey, voorzitter van de European Valuation Standards Board, stellen: "De Mortgage Credit Directive kenschetst EVS als betrouwbare normen voor gebruik door hypotheekbanken. Eerder gaf de Europese Centrale Bank in haar Asset Quality Review voorrang aan EVS boven alle andere taxatiestandaarden voor de waardering van onroerend goed van banken. De nieuwe EVS 2016 verdiept onze Europese betrokkenheid door het verfijnen van de taxatierichtlijnen op het gebied van systeemrisico's." 

Over TEGoVA 

TEGoVA, The European Group of Valuer Associations, ontwikkelt en beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. Met deze EVS-standaarden richt TEGoVA zich op uniformiteit in taxaties en taxatierapporten, educatie en integriteit. De EVS-standaard vertoont in de basisprincipes gelijkenissen met de International Valuation Standaards (IVS), maar is meer toegesneden op de Europese praktijk en wetgeving. Ruim 70.000 taxateurs, verdeeld over 32 landen en 61 nationale verenigingen, zijn in Europees verband aangesloten bij TEGoVA. Internationaal zijn er inmiddels 2.300 REV-titels aan individuele taxateurs uitgereikt.   

Over TEGoVA Netherlands 

Stichting TEGoVA Netherlands is een gezamenlijk initiatief van brancheorganisaties NVM, VastgoedPRO en VBO Makelaar. De stichting waarborgt op transparante en uniforme wijze de kwaliteit van de REV- titel en beheert voor Nederland de EVS- taxatiestandaarden. Nederland telt op dit moment 64 REV-taxateurs in commercieel en/of agrarisch vastgoed. De stichting waakt over de inhoud en voortgang van de REV-opleiding en regelt het doorlopend toezicht en de regelmatige bijscholing van de REV-gecertificeerde taxateurs.