Persberichten

VBO blij met uitstel wet asbestsanering

16 oktober 2018


Nootdorp, 16 oktober 2018 – Brancheorganisatie VBO Makelaar is verheugd dat er in ieder geval één jaar is gewonnen voordat er een verbod komt op daken met asbest. Het verbod gaat nu op 31 december 2024 in en niet op 1 januari, aan het begin van dat jaar. VBO Makelaar heeft de afgelopen maanden gepleit voor uitstel van de Wet milieubeheer met het asbestdakenverbod. Huizen met asbestdaken worden steeds moeilijker verkoopbaar terwijl subsidies voor verwijdering van asbest ontoereikend zijn. Bovendien is het nuttiger om de verwijdering te koppelen aan verduurzaming waar dit kabinet de komende jaren op gaat sturen. Gemeenten hebben ook nog onvoldoende in kaart om hoeveel asbestdaken het gaat. Uitstel van het verbod was dus gewenst.

Het verbod op asbestdaken heeft een stevige impact op woningeigenaren en de woningmarkt. Veel eigenaren weten niet dat zij onder asbest wonen en hun dak - waarin asbest is verwerkt - (gedeeltelijk) moeten vernieuwen. Huizen met asbestdaken worden ook steeds moeilijker verkoopbaar zonder aanzienlijke prijsconcessies. De onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de kosten voor en overlast van sanering verstoren het onderhandelings- en verkoopproces. Dit is niet alleen ongunstig voor eigenaren, maar ook voor potentiële kopers, die het risico lopen op kosten te worden gejaagd. Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “Om het adequaat saneren van asbestdaken een serieuze kans van slagen te geven, is het goed dat de Tweede Kamer de ingangsdatum van het verbod in ieder geval een jaar heeft doorgeschoven. Het geplande evaluatiemoment d.d. 1 januari 2022 moet dan bepalen of er voldoende aanknopingspunten zijn om het verbod eind 2024 wel te laten ingaan. Maar uitstel alleen is niet genoeg. Er moet meer gebeuren. Koppeling aan verduurzaming en veel hogere subsidies kunnen een bulk aan moeilijk te verkopen huizen - met een asbestdak - voorkomen.”

Subsidie niet toereikend

Bij eigenaren ontbreekt nu vaak de kennis en de middelen om tot vervanging over te gaan. Er hangt de eigenaren een flink kostenplaatje boven het hoofd. Ook hebben veel gemeenten nog geen idee om hoeveel woningen met een asbestdak het gaat, terwijl zij wel moeten gaan handhaven. Naar nu blijkt zien vrijwel alle provincies knelpunten bij de saneringscapaciteit. Het verbod komt nu snel dichterbij, maar leeft nog onvoldoende onder betrokkenen. De subsidieregeling voor daken is nog niet bij het gros van de woningeigenaren bekend. Deze subsidieregeling van € 4,5 p/m2 is overigens bij lange na niet toereikend. De werkelijke kosten bedragen circa € 240 p/m2. De subsidie beslaat dus maar 2% van de kosten die kunnen oplopen tot € 20.000. Bovendien stopt de subsidie als de pot van € 75 miljoen leeg is. Half oktober resteerde er nog € 3 miljoen. En met een mogelijk revolverend fonds zijn de woningeigenaren op een lening aangewezen terwijl er de komende jaren wellicht ook nog een duurzaamheidslening boven hun hoofd komt te hangen.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met circa 1.200 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.