VBO Makelaar: Kabinetsvoorstel probleem voor monumenteigenaar

3 november 2016


Nootdorp, 3 november 2016 – VBO Makelaar vreest dat afschaffen van de fiscale aftrek voor het onderhoud van monumenten per 1 januari 2017 monumenteigenaren in financiële problemen zal brengen. De brancheorganisatie heeft samen met de NVM haar zorgen en kritiek kenbaar gemaakt in een brief aan de Vaste Kamercommissie voor Financiën. Het Kabinetsvoorstel voor afschaffing van de huidige regeling komt te snel, het alternatief is te mager en de invloed van de aftrekbaarheid op de waarde van de woning wordt ten onrechte geminimaliseerd.

Het Kabinet wil een soberder subsidieregeling en een overgangsregeling voor eigenaren die onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan. De termijn waarbinnen de aftrek wordt afgeschaft is veel te kort, waardoor eigenaren van monumenten zich onvoldoende kunnen voorbereiden op de veranderingen. Hans van der Ploeg, directeur van VBO Makelaar: “Waarom deze haast terwijl de nieuwe subsidieregeling nog moet worden uitgewerkt? Deze wordt pas in 2019 ingevoerd, waardoor eigenaren vanaf 1 januari met een ingewikkelde overgangsregeling te maken krijgen. De administratieve lasten zullen enorm toenemen.”

Voor 40% subsidiabel blijven

In de nieuwe subsidieregeling wordt slechts 25% van de kosten subsidiabel. Bovendien is de subsidie begrensd tot een maximum van 10.000 euro. Van der Ploeg: “Dat betekent dat eigenaren voor alle kosten die boven dit maximum bedrag liggen zelf moeten opdraaien. En als zij echt pech hebben, komt hun aanvraag te laat binnen en is de subsidiepot voor dat jaar al op. Dit leidt tot onzekerheid en kan een flinke financiële strop voor monumenteigenaren betekenen.” VBO Makelaar pleit er dan ook voor de subsidieregeling gelijkwaardig in te richten aan de huidige fiscale aftrek. Voor het in stand houden van het monument zou bijvoorbeeld 40% van het onderhoud subsidiabel moeten blijven.

De aantrekkelijkheid om eigenaar van een monument te worden en dit voor eigen gebruik en het algemeen maatschappelijk te restaureren, zal door dit voorstel zeker afnemen. Het Kabinet beweert dat de fiscale aftrekmogelijkheden geen invloed zullen hebben op de waarde van de woning. Van der Ploeg: “De financieringsmogelijkheden voor onderhoud zijn juist bij monumenten enorm belangrijk. Monumenten stellen eigenaren voor grote onderhoudsopgaven voor restauratie en/of onderhoud. De financieringsmogelijkheden maken daarom wel degelijk een belangrijk onderdeel uit van de afweging om wel of niet een monument te kopen. Van der Ploeg: “Onze makelaars zien nu al dat potentiële kopers langer nodig hebben voor hun beslissing een woning met een rijksmonumentenstatus aan te schaffen. Hoe meer restauratie een monument vraagt, hoe groter de kans dat het kabinetsvoorstel dus negatief doorwerkt in de waarde.”

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed, een sectie Agrarisch Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VBO Makelaar, Gildeweg 13, Nootdorp. Tel: 070 345 87 03/voorlichter Hans Van den Heuvel, 06 412 63 747/perscoördinatie Patricia Dieben, e-mail: patricia.dieben@vbo.nl; www.vbomakelaar.nl/pers.