VBO Makelaar lanceert KiesWijzerWonen

6 februari 2017


Nootdorp, 6 februari 2016 – Brancheorganisatie VBO Makelaar lanceert vandaag de KiesWijzerWonen. Woonconsumenten kunnen door beantwoording van een aantal stellingen bepalen welke politieke partij het beste opkomt voor hun woonbelangen en woonwensen. VBO Makelaar wil met dit hulpmiddel de complexe woningmarkt voor kiezers inzichtelijker maken, zodat zij 15 maart het belang van de woningmarkt laten meewegen in hun stemgedrag.

Op 15 maart 2017 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. De verkiezingsuitslag bepaalt mede welk beleid er de komende vier jaar wordt gevoerd voor de woning- en hypotheekmarkt. VBO Makelaar introduceert de KiesWijzerWonen om woonconsumenten online te informeren over de belangrijkste woonthema’s tijdens de verkiezingen. Via zestien stellingen hoopt VBO Makelaar de complexe woningmarktmaterie uit de partijprogramma’s te verduidelijken. Wat is de impact van de standpunten van politieke partijen op de woonsituatie van de kiezer en de koop- en huuromstandigheden?

Hans van der Ploeg, directeur VBO Makelaar: “De woningmarkt is met aanverwante markten als de bouwmarkt en de woninginrichtingsmarkt een belangrijke motor voor de economie. Maar ook voor de woonconsument zijn de politieke keuzes voor de woningmarkt van enorm belang. Gemiddeld maakt de hypotheek of huur immers zo’n 26% uit van het totale inkomen. Als je energiekosten, woonverzekeringen, gemeentelijke belastingen en heffingen daar bij optelt, dan besteed je gemiddeld zomaar 34% van het inkomen aan wonen. Het is dus de moeite waard om bewust te kiezen voor een politieke partij die de woonbelangen het beste behartigt. We hopen met KiesWijzerWonen bij te dragen aan die bewuste keuze.”

Opbouw Kieswijzer Wonen
Voor de KiesWijzerWonen zijn zestien stellingen geformuleerd; van hypotheekrenteaftrek, hypotheekverstrekking en verhuurdersheffing tot aan het energieneutraal maken van bestaande woningen en nieuwbouw. De partijprogramma’s en de impact die deze op de woningmarkt en hypotheekverstrekking kunnen hebben, zijn leidend geweest bij het formuleren van de stellingen. De volgende politieke partijen hebben meegewerkt aan de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS. Na het invullen van de KiesWijzerWonen ziet de kiezer in een overzicht welke deelnemende politieke partij het beste opkomt voor zijn of haar woonwensen en woonbelangen. De KiesWijzerWonen is te vinden op www.kieswijzerwonen.nl.

Resultaten
De KiesWijzerWonen kan worden ingevuld van 6 februari 2017 tot en met 15 maart 2017. Tussentijds worden de resultaten door VBO Makelaar gedeeld, zodat geïnteresseerden de stand van zaken nauwlettend kunnen volgen. Na de verkiezingen zal VBO Makelaar de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De eindresultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO Makelaar in de formatie met de diverse politieke partijen voert.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed, een sectie Agrarisch Vastgoed en een sectie Huur/Verhuur.