VBO Makelaar tekent hoger beroep aan in zaak Funda

25 juni 2018


Funda moet stoppen met misbruik machtspositie

Nootdorp, 25 juni 2018 – VBO Makelaar heeft hoger beroep aangetekend in de zaak Funda. De Rechtbank Amsterdam achtte misbruik van de door de rechtbank vastgestelde machtspositie van funda.nl niet bewezen. De rechtbank deed in maart uitspraak in de bodemprocedure die VBO Makelaar eind 2012 heeft aangespannen tegen Funda B.V. en Funda Real Estate B.V. De brancheorganisatie strijdt voor gelijke en transparante toegang tot de woningsite funda.nl onder non-discriminatoire voorwaarden. Op basis van de uitspraak, het mededingingsrecht en jurisprudentie zijn er voor de brancheorganisatie voldoende aanknopingspunten om een hoger beroep met vertrouwen tegemoet te zien.

Vonnis

In de uitspraak van maart jl. erkende de rechtbank dat funda.nl een machtspositie heeft op een afgebakende markt voor huizensites. Zowel kopers als verkopers kunnen niet om de woningsite heen. Hierdoor is funda.nl niet alleen voor de consument maar ook voor alle makelaars van groot belang bij de bemiddeling op de woningmarkt.

In de uitspraak bevestigde de rechtbank het tussenvonnis van 2015 dat Funda discrimineert tussen NVM-makelaars en niet-NVM-makelaars. Hiervoor bestaat geen objectieve rechtvaardiging. Eind 2015 volgde na het tussenvonnis een redesign van funda.nl waarin de zoeker meer centraal werd gesteld. Daarvoor werden eerst alle NVM-woningen getoond en daarna pas woningen van niet-NVM-makelaars. Zo werd bij een zoekopdracht niet de ideale match maar eerst alle NVM-huizen voorgeschoteld.

De rechtbank achtte concurrentiebenadeling door de vastgestelde discriminatie echter niet bewezen. Maar VBO Makelaar ziet voldoende aanknopingspunten om het gerechtshof in een hoger beroep te overtuigen dat de partijdige voorkeursbehandeling van NVM-makelaars op funda.nl wel tot concurrentienadeel en misbruik leidt. Een machtspositie brengt verantwoordelijkheid richting markt met zich mee om de concurrentie niet te verstoren. Ondertussen blijft de brancheorganisatie in haar gesprekken met Funda B.V. open staan voor oplossingen buiten de rechter om.

VBO Makelaar

VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.