Persberichten

VBO Makelaar: ‘Wetsvoorstel asbestsanering uitstellen’

9 oktober 2018


Nootdorp, 9 oktober 2018 – Brancheorganisatie VBO Makelaar roept op tot uitstel van het wetsvoorstel Milieubeheer met het asbestdakenverbod. Huizen met asbestdaken worden steeds moeilijker verkoopbaar. Subsidies voor verwijdering van asbest zijn ontoereikend. Bovendien is het nuttiger om de verwijdering te koppelen aan verduurzaming die de komende jaren pas goed op gang zal komen. Uitstel van wetgeving is dus gewenst.

Het verbod op asbestdaken heeft een stevige impact op woningeigenaren en de woningmarkt. Veel eigenaren weten niet dat zij onder asbest wonen en hun dak - waarin asbest is verwerkt - (gedeeltelijk) moeten vernieuwen voor 1 januari 2024. Huizen met asbestdaken worden ook steeds moeilijker verkoopbaar zonder aanzienlijke prijsconcessies. De onduidelijkheid over de aanwezigheid van asbest en de kosten voor en overlast van sanering verstoren het onderhandelings- en verkoopproces. Dit is niet alleen ongunstig voor de eigenaren, maar ook voor potentiële kopers, die het risico lopen op kosten te worden gejaagd.

Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “Om het adequaat saneren van asbestdaken een serieuze kans van slagen te geven, roepen wij de Tweede Kamer op om de ingangsdatum van de wetgeving een paar jaar door te schuiven en de subsidies significant te verhogen. Door uitstel, koppeling aan verduurzaming en veel hogere subsidies kan een bulk aan moeilijk te verkopen huizen - met een asbestdak - worden voorkomen.”

Subsidie niet toereikend

Bij eigenaren ontbreekt nu vaak de kennis en de middelen om tot vervanging over te gaan. Ook hebben veel gemeenten nog geen idee om hoeveel woningen met een asbestdak het gaat, terwijl zij wel moeten gaan handhaven. Daarnaast hangt de eigenaren ook nog een flink kostenplaatje voor verduurzaming boven het hoofd. Het verbod komt nu snel dichterbij, maar leeft nog niet genoeg onder betrokkenen. Zo is nog onvoldoende bij woningeigenaren bekend dat vorig jaar ook een subsidieregeling voor het verwijderen van asbest is geopend voor daken kleiner dan 35m2. Deze subsidieregeling van € 4,5 p/m2 is overigens bij lange na niet toereikend. De werkelijke kosten bedragen circa 240 euro p/m2. De subsidie beslaat dus maar 2% van de kosten. Een grootschalige uitrol van financiële arrangementen laat nog steeds op zich wachten. Terwijl de kosten voor asbestverwijdering kunnen oplopen tot € 20.000.

Nog niet de helft gesaneerd

Naar schatting zijn er zo’n 580.000 woningen uit met name de jaren 60, 70 en 80 die een dak hebben waarin asbest is verwerkt dat aan de buitenlucht wordt blootgesteld. Tot 2018 is er volgens cijfers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 38,2 miljoen m2 asbestdaken gesaneerd. In dit tempo is in 2024 nog niet de helft gesaneerd. Uit een inventarisatie van VBO Makelaar onder haar leden blijkt dat ruim 90% van de makelaars woningen met asbest(daken) tegenkomt. Er is dus nog werk aan de winkel. Gemeenten moeten nu echt gaan inventariseren om hoeveel woningen het gaat. Vervolgens moeten zij actief aan de slag met collectieve verwijdering en de koppeling met verduurzaming van de woningvoorraad.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met ruim 1.100 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.