VBO teleurgesteld over waardering voor taxateurs

19 november 2018


Nootdorp, 19 november 2018 – VBO Makelaar is onaangenaam verrast over de vorige week ingediende motie-Nijboer (PvdA) die morgen in stemming wordt gebracht. De strekking van de motie is dat een taxatierapport van ‘honderden euro’s’ te hoog is en dat banken moeten zorgen voor een lagere prijs. De richting die met deze twijfelachtige redenering wordt ingezet, verbaast VBO Makelaar in hoge mate. De motie gaat immers volledig in tegen de ingezette kwaliteitsverbreding van taxatierapporten en legt eenzijdig de nadruk op prijs boven kwaliteit. Terwijl de focus van brancheorganisaties, marktpartijen, het NRVT én partijen zoals het Ministerie van BZK, AFM en DNB juist ligt op een stevige doorontwikkeling van taxaties.

Aan de getaxeerde waarde wordt veel belang gehecht in het economisch verkeer, bijvoorbeeld bij het toekennen van een hypotheek en bij risicobeheersing van de bank. Dat is in verschillende Europese wetgeving ook verankerd. Juist gelet op deze wensen en ambities vanuit de markt is vanaf 1 april jl. het nieuwe branchebrede taxatierapport voor woningen gelanceerd. Dit rapport dient verplicht door alle NRVT-taxateurs te worden gebruikt. In het aangepaste taxatierapport wordt bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan:
- Een beoordeling van de duurzaamheidsstatus van de woning (via een analyse van de aanwezige energiebesparende voorzieningen en bijbehorend advies waar verbetering mogelijk is);
- Controle op de fundering van de woning gelet op voorkomende problematiek (met name in Randstad, Limburg en Groningen);
- Verder onderzoek naar de financiële positie van de VvE bij appartementen om de koper beter inzicht te geven in potentiele risico’s.

Risico’s voor consument

Een taxatierapport kan een hoop narigheid voorkomen. Het klinkt weliswaar sympathiek richting de consument om te pleiten voor een lagere prijs voor een taxatierapport. Maar de consument schiet er niets mee op wanneer hij te veel leent omdat er geen gedegen onderbouwing van de waarde aan ten grondslag ligt. En wat als een uitgekleed taxatierapport niet meer wijst op de vele kansen voor verduurzaming van de eigen woning? Of een jonge starter een appartement koopt zonder te weten wat een inactieve VvE betekent voor de waarde van het appartement?    

Al deze zaken worden in het huidige taxatierapport ondervangen. Dat kost inderdaad een bedrag, simpelweg omdat het in kaart brengen tijd en expertise kost. Pleiten voor een lagere prijs is pleiten voor het niet meer uitvoeren van deze belangrijke onderdelen uit het taxatierapport. De taxateur moet dus minder gaan doen, andere alternatieven zijn er immers niet. Want de ‘goedkope’ modelmatige waarderingen kunnen genoemde onderdelen niet ondervangen. Modelmatige waarderingen zijn überhaupt afhankelijk van data door taxateurs vastgesteld. Bovendien zijn modelmatige waarderingen niet in staat een duidelijk foutieve marktwaarde te herkennen.

Als de Tweede Kamer met de motie akkoord gaat, dan wordt goedkoop voor veel consumenten duurkoop. VBO Makelaar vindt dat onverteerbaar en spreekt daarom de hoop uit dat de Tweede Kamer tijdens de stemming morgen wijs zal besluiten.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars, taxateurs en verhuurspecialisten. Met circa 1.200 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook aparte secties Bedrijfsmatig Vastgoed en Landelijk en Agrarisch Vastgoed.