Woonconsument: ‘Er moet een keurmerk komen voor verhuurbemiddelaars’

3 maart 2021


Eerste resultaten KiesWijzerWonen bekend

Nootdorp, 3 maart 2021 – Bijna 1.500 Nederlanders die de KiesWijzerWonen van branchevereniging VBO hebben ingevuld, zijn het meest uitgesproken over een vergunningsplicht of keurmerk die er moet komen voor verhuurders en/of verhuurbemiddelaars. Dit om misstanden op de huurmarkt te voorkomen. 86% van de kiezers is het hiermee deels of helemaal eens. Daarnaast vindt 84% van de kiezers dat er een Nationaal Bouwfonds moet komen, dat ervoor zorgt dat er te allen tijde voldoende middelen beschikbaar zijn om de woningbouw aan te wakkeren. De invoering van een zogenaamde “Prins Bernhardbelasting”, waardoor huiseigenaren die vijf panden of meer bezitten, verplicht worden om inkomstenbelasting te betalen over de huurinkomsten, kan op veel sympathie rekenen. 83% van de kiezers is hier deels of helemaal voor.

Van degene die de KiesWijzerWonen hebben ingevuld, vindt 51% dat de hypotheekrenteaftrek niet mag worden afgeschaft. En juist 74% is van mening dat het ‘eigenwoningforfait’ moet worden afgeschaft of afgebouwd.

Hans van der Ploeg, directeur VBO: “De eerste uitkomsten van de KiesWijzerWonen laat ons zien dat er duidelijk behoefte is aan meer regie vanuit Den Haag op de woningmarkt. Er moet niet alleen meer worden gebouwd, maar ook als je kijkt naar de huurmarkt wil de woonconsument meer bescherming en transparantie. Wij onderschrijven dan ook de vraag naar een keurmerk voor verhuurbemiddelaars.”

Politieke partijen

In de KiesWijzerWonen zijn standpunten van twaalf politieke partijen opgenomen. In de tussenstand vinden de kiezers dat de PvdA, de VVD, de SP en de PvdD het beste opkomen voor hun woonbelangen en woonwensen.

Resultaten

De KiesWijzerWonen kan worden ingevuld van 12 februari 2021 tot en met 17 maart 2021. Tussentijds worden de resultaten door VBO gedeeld, zodat geïnteresseerden de stand van zaken nauwlettend kunnen volgen. Na de verkiezingen zal VBO de eindresultaten van de KiesWijzerWonen afzetten tegen de verkiezingsuitslag. De eindresultaten worden meegenomen in de gesprekken die VBO in de formatie met de diverse politieke partijen voert.

Over de KiesWijzerWonen

Voor de KiesWijzerWonen zijn zestien stellingen geformuleerd; van hypotheekrenteaftrek en verhuurdersheffing tot aan het gasloos en duurzaam maken van bestaande woningen en nieuwbouw. De partijprogramma’s en de impact die deze op de woningmarkt kunnen hebben, zijn leidend geweest bij het formuleren van de stellingen. De standpunten van de volgende politieke partijen zijn opgenomen in de KiesWijzerWonen: VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, GroenLinks, SP, PvdD, FvD, PVV en DENK. Na het invullen van de KiesWijzerWonen ziet de kiezer in een overzicht welke deelnemende politieke partij het beste opkomt voor zijn of haar woonwensen en woonbelangen. De KiesWijzerWonen is te vinden op www.kieswijzerwonen.nl.