Vastgoed Adviseur

Vastgoed Adviseur is het informatief, opiniërend vakblad van VBO. VBO-leden en stakeholders ontvangen zes maal per jaar de Vastgoed Adviseur dat zowel actuele als achtergrondinformatie geeft over vastgoed. Het blad wordt in een oplage van 2.400 exemplaren uitgegeven.

Hard copy ontvangen?

Wilt u een van de vorige edities in hard copy ontvangen? Mail uw verzoek onder vermelding van de editie naar vbo@vbo.nl.