Nieuwsbericht

Prinsjesdag 2020: eerste reactie op kabinetsplannen

Prinsjesdag 2020: eerste reactie op kabinetsplannen

Wet- en regelgeving Uit de vereniging
4 minuten

 

Het is Prinsjesdag. Dat betekent dat het kabinetsbeleid voor volgend jaar gepresenteerd wordt. Door corona gaat het allemaal nét iets anders dan normaal. Maar gelukkig blijven sommige dingen bij het oude, want de belangrijkste cijfers uit de Miljoenennota lekten al uit. Onze aandacht gaat natuurlijk vooral uit naar de plannen voor de vastgoedmarkt. Dit is wat we al weten:  

Plannen Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties voor de woningmarkt 

Het kabinet wil meer en sneller woningen bouwen, en dan vooral betaalbare koop- en middenhuur woningen. Hoe krijgen ze dit voor elkaar? Door meer regie te pakken vanuit Rijksoverheid op de woningbouw en extra geld hiervoor vrij te maken. VBO pleit al langer voor meer regie door het Rijk en is blij dat dit besef eindelijk is doorgedrongen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Meer regie en meer geld zijn volgens ons echt de twee minimale voorwaarden om het woningtekort aan te kunnen pakken! 

Waar gaat het geld naartoe?  

  • Er wordt 150 mln. extra in 2021 uitgetrokken voor de Woningbouwimpuls;
  • De Transformatiefaciliteit krijgt extra geld voor binnenstedelijke transformatie, dus om leegstaande winkels en kantoren te transformeren naar woningen;
  • De volgende maatregelen moeten de belemmeringen bij de bouw van nieuwe woningen wegnemen:
    - Meer geld voor stikstof vrijstelling in de bouwfase;
    - Meer geld naar gemeenten om procedures te versnellen; 
  • Een garantieregeling wordt ingericht om eventuele vraaguitval in de bouw door corona op te vangen: nieuwbouw wordt alleen gebouwd als van tevoren al 70% van de te bouwen woningen is verkocht. Wanneer dit niet het geval is, dus bij minder dan 70% verkochte woningen, staat het Rijk garant zodat alsnog wordt gebouwd;
  • Er wordt waarschijnlijk een Rijksontwikkelbedrijf (een soort grondbank) opgericht om grond aan te kopen en regie te voeren wat grondprijzen en verkoop van grond betreft.

VBO kan zich goed vinden in deze maatregelen. Volgend jaar moet echter wel blijken dat deze maatregelen bij elkaar de nodige woningen opleveren. We houden de vinger aan de pols en blijven, zoals je van ons gewend bent, de politiek kritisch volgen en waar nodig overtuigen van betere maatregelen. Zo vinden we dat niet alleen maar gekeken moet worden naar leegstaande winkels en kantoren maar ook naar Vrijstaande Agrarische Bebouwing (VAB). Het idee is om dit bij het Rijksontwikkelbedrijf onder te brengen. Nou, daar gaan we ons best voor doen om dat voor elkaar te krijgen! 

En dan maar hopen dat de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met datgene wat minister Ollongren heeft bedacht voor de motie-Kox die haar een paar maanden geleden bijna de politieke kop heeft gekost. De motie-Kox vroeg de minister om regelgeving die het mogelijk maakt om alle huren vanwege corona te bevriezen. BZK stelt nu voor om alleen maatregelen te treffen voor bepaalde groepen die het zwaar hebben in de sociale huur. Een algemene huurbevriezing - dus ook vrije huur -, acht de minister niet wenselijk. Gelukkig maar! Woningcorporaties krijgen een korting van 200 mln. euro op de verhuurderheffing waardoor ze dit geld kunnen gebruiken om huren tijdelijk te verlagen.  

En dit wisten we al:

De overdrachtsbelasting voor starters wordt verlaagd van 2% naar 0%; voor particuliere beleggers die een tweede woning kopen en er niet zelf in wonen wordt de overdrachtsbelasting verhoogd van 2% naar 8% en voor bedrijfspanden van 6% naar 8%. BZK maakt nog een factsheet inzake overdrachtsbelasting. Het gaat om een eenmalige vrijstelling voor starters.  

Ter verduidelijking: Wat is een starter?  

Dit is iemand tussen 18-35 jaar die een huis koopt. Het is een eenmalige regeling. Met andere woorden: ben je 34 jaar en koop je voor de tweede keer een huis na 1 januari 2021, dan kom je eenmalig in aanmerking voor deze vrijstelling; ben je 20 en koop je na januari 2021 je eerste huis kom je ook in aanmerking, maar koop je vervolgens over 5 jaar met 25 jaar voor de tweede keer een huis dan geldt de eenmalige vrijstelling niet meer. Ook hier zullen we de komende tijd de nodige lobby voeren om dit te verbeteren.

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie