Nieuwsbericht

Veel moties ingediend op het gebied van Wonen

Veel moties ingediend op het gebied van Wonen

Wet- en regelgeving
3 minuten

 

We kunnen wel stellen dat er ook flink campagne wordt gevoerd in de verschillende commissies op het Binnenhof in Den Haag. Ondanks het reces zijn er een behoorlijk aantal moties ingediend op het gebied van wonen. Zo hebben de leden Koerhuis (VVD) en Terpstra (CDA) de  regering verzocht om de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel voor de verkoop van een huis op te schorten tot 1 juli 2021. En vraagt Kamerlid Dik-Faber (CU), wederom met Terpstra (CDA) om een soort spaarloonregeling voor starters. Het laatste woord is er nog niet over gezegd, want er moet eerst nog gestemd worden over deze moties. Uiteraard houden we het nauwlettend in de gaten. Benieuwd naar de andere moties? Deze kun je hieronder lezen. 

Ingediende moties (stemming heeft nog niet plaatsgevonden):

  1. Motie van de leden Koerhuis en Dik-Faber over het verlagen van de minimuminvestering en het minimumaantal woningen in de regeling voor het Volkshuisvestingsfonds
  2. Motie van het lid Nijboer over het onderzoeken van sociale huurkoop als woonvorm'
  3. Motie van de leden Dik-Faber en Terpstra over fiscaal gunstig bouwsparen voor starters
  4. Motie van de leden Smeulders en Van Eijs over een nationaal plan voor de transformatie van bedrijfsruimten naar woningen
  5. Motie van de leden Koerhuis en Terpstra over de boete voor het niet aanvragen van een fysiek energielabel opschorten
  6. Motie van het lid Terpstra over een landelijke norm voor binnenstedelijk groen

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie