Nieuwsbericht

Verlenging tijdelijke huurcontracten  

Verlenging tijdelijke huurcontracten  

Huur/verhuur Wet- en regelgeving
1 minuut

 

Spoedwetsvoorstel aangenomen 

Het spoedwetsvoorstel Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten is afgelopen dinsdag aangenomen in de Eerste Kamer en treedt na publicatie in de Staatscourant in werking. De wet houdt in dat tijdens de coronacrisis tijdelijke huurcontracten voor een tijdelijke periode tot maximaal 1 september kunnen worden verlengd. Huurders krijgen de mogelijkheid een tijdelijke verlenging aan te vragen bij hun verhuurder. De verhuurder is verplicht positief op het verzoek te reageren. Echter zijn er wel een aantal uitzonderingen.

Als de verhuurder voor 1 april afspraken had staan om de woning te verkopen, te slopen, te renoveren of als de verhuurder zelf in het huis wil gaan wonen, mag het verzoek van de huurder geweigerd worden. Ook als de huurder zich niet als goed huurder gedraagt kan het verzoek tot verlenging van het contract worden geweigerd.  

De wet geldt voor huurcontracten die eindigen tussen 1 april 2020 en 30 juni 2020. Huurcontracten kunnen eenmalig verlengd worden met maximaal drie maanden en tot uiterlijk 1 september 2020. Indien de coronacrisis langer duurt is het mogelijk om deze spoedwet te verlengen.   

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie