Blog

Bedrijf nu (ver)kopen of uitstellen?

Bedrijf nu (ver)kopen of uitstellen?

VBO-partners Ondernemen
3 minuten

 

Ben je voornemens je bedrijf te verkopen of wil je juist een bedrijf kopen? Is dat nu verstandig? Op dit moment ondernemen we in een bijzondere tijd. Door Corona heerst onzekerheid op financiële markten. Is het beter te wachten of juist niet? 

De tweestrijd is te begrijpen. Vanuit ons perspectief is 1 ding in ieder geval duidelijk: niets doen is geen oplossing. En ter geruststelling: banken pakken nieuwe dossiers nog steeds op mits niet te complex of de financiering groot genoeg is. Het sentiment wordt positiever en mensen kijken toch alweer vooruit. Maar de vraag blijft: (ver)koop uitstellen of inzetten? De reden van een verkoop of aankoop van een bedrijf verandert namelijk niet door de huidige situatie. Maar wat zou men dan moeten doen?

Verkoop:

  • Start “gewoon” het verkooptraject door de waarde van je bedrijf te bepalen en kandidaat-kopers in beeld te brengen
  • Prognoses zijn wellicht lastig te maken, zo ook door de koper
  • Kom in contact met potentiële kandidaten; plaats een profiel op overnamewebsite Bedrijventekoop.nl, geef hierin anoniem een beschrijving van je onderneming. Zo kom je in contact met kandidaten en bepaal je zelf wat je op welk moment prijsgeeft.
  • Risico’s kunnen gedeeld worden, bijvoorbeeld door een gefaseerde overname
  • Bijkomend voordeel is dat hierdoor de uiteindelijke opbrengst hoger zal zijn dan bij een volledige verkoop ineens op basis van de huidige situatie
  • Het doel van de verkoop kan hierdoor gerealiseerd worden en verkoper krijgt uiteindelijk een faire prijs

Aankoop:

  • Zet dit proces “gewoon” in gang en breng met een duidelijk profiel bedrijven in beeld die aan je wensen voldoen, zet je zoekprofiel uit op bedrijfsovernameplatform Bedrijventekoop.nl
  • Heb begrip voor de positie van verkopers in de huidige situatie en ga mee in mogelijkheid van gefaseerde overname bedrijf
  • Voordeel hiervan is een warme overdracht, zo ook kan verkoper wennen aan afbouwen en kan koper wennen aan het bedrijf
  • Bijkomend voordeel is dat de overname op termijn beter te financieren is. Het doel van de aankoop kan hierdoor gerealiseerd worden en verkoper blijft gemotiveerd

Bovenstaande is slechts een van de vele mogelijkheden om een bedrijf te (ver)kopen in de huidige situatie van onzekerheid. Ook al bevinden de plannen voor de (ver)koop zich nog in de onderzoeksfase, ga met je bedrijf en doelstellingen aan de slag. Zeker nu.  

Wellicht dat voornoemde lijkt op “preken voor eigen parochie”. Echter, wij menen oprecht dat door niets te doen men alleen maar achteropraakt (stilstand is immers achteruitgang). In de kredietcrisis hebben we destijds vaker dezelfde discussie gevoerd met partijen. Veel ondernemers hadden het idee dat de crisis hen overkwam, dat ze hierop geen invloed uit konden oefenen en dat dit vanzelf weer over zou gaan. Met als gevolg: na de crisis hadden ze geen bedrijf meer. En diegene die wel op tijd actie hebben ondernomen zijn er sterker uit gekomen.

Wil je meer informatie over het verkopen of kopen van een bedrijf bekijk de partnerpagina van Bedrijventekoop.nl op MijnVBO (inloggen vereist) of ga direct naar Bedrijventekoop.nl.

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie