Blog

Je nieuwe huis verbouwen? Win onafhankelijk advies in

Je nieuwe huis verbouwen? Win onafhankelijk advies in

Woning (ver)kopen VBO-partners
4 minuten

 

Voordat iemand zijn handtekening onder een koopcontract zet, doet hij er goed aan zich te verdiepen in de mogelijkheden van het pand. Verbouwen, andere bestemming of uitbreiden. Mag ik eigenlijk wel uitbouwen en zo ja, tot hoe ver? En hoeveel gaat dat kosten? Vragen waarop een onafhankelijk bouwadviseur het eerlijke antwoord weet.

Vergunningen en bestemmingsplannen

Allereerst heeft de toekomstige eigenaar van een woning te maken met het bestemmingsplan dat op het perceel rust. Simpel: in een bedrijfspand mag je niet wonen en een woning mag je niet tot productiehal ombouwen. Maar mag je een kantoor voor vijf medewerkers in je woning creëren? En hoe zit het met Bed & Breakfast? Voor een verbouwing heeft de nieuwe eigenaar soms een omgevingsvergunning nodig. Dat is de vroegere bouw-, milieu-, sloop- en kapvergunning ineen. Gemeenteambtenaren toetsen de aanvraag van de omgevingsvergunning. Wanneer kan je een ontheffing krijgen?

Asbestrapport

Voor woningen die voor 1994 zijn gebouwd moet de eigenaar een asbestinventarisatierapport kunnen overleggen. Daarin staat vermeld of, en zo ja waar asbest in het pand aanwezig is. Krijgen bouwlieden gezondheidsproblemen door niet (goed) geregistreerde asbest, dan kan de eigenaar aansprakelijk worden gesteld. Maar hoe kom je aan zo’n rapport? Voor het vergroten van een pand moet veelal grond voor een kruipruimte worden afgevoerd. Daarvoor heeft de eigenaar een schoongrondverklaring nodig. Zonder een verklaring kan hij de grond nergens kwijt. Het zijn gespecialiseerde en gecertificeerde bedrijven die zo’n verklaring afgeven.

Bouwkundige staat en energielabel

Er zijn meer zaken om goed naar te kijken voordat je een handtekening onder een koopcontract zet. Verstandig is om vooraf onderzoek te doen naar de bouwkundige staat van het pand. De verkopende partij heeft meldplicht verborgen gebreken, maar wat als hij die gebreken niet kent? Ook niet onbelangrijk: het energielabel. Elke verkoper moet de koper de energieprestatie van het pand laten zien. Dat label bepaalt meer en meer de waarde van het pand. In hoeverre verhogen energiebesparende maatregelen die waarde?

Dan zijn er financiële zaken. De hypotheek moet in orde – en draaglijk! – zijn. Wat zijn de gemeentelijke lasten, die sterk per gemeente verschillen? Welke verzekeringen moeten worden afgesloten? Het zetten van een handtekening onder dat koopcontract is niet zo simpel als het lijkt. Veelal is onafhankelijke deskundigheid nodig om dat op een verantwoorde manier te doen.

BBAN: jouw partner bij verbouwingen

BBAN, sinds enkele maanden VBO-partner, is een onafhankelijke adviesorganisatie en begeleider van (ver)bouwprojecten voor particulieren en MKB-bedrijven. De organisatie bestaat uit vele tientallen bouwprofessionals die zich landelijk hebben verenigd om eerlijke adviezen te geven. Inmiddels hebben de professionals van BBAN zo’n duizend opdrachtgevers geholpen.

Voor (toekomstig) woning- en bedrijfspandbezitters heeft BBAN de Quick Scan ontwikkeld. Deze geeft de koper snel een goed overzicht van álle kosten die met de verbouwing gemoeid zijn. De kosten van het advies zelf bedragen 375 euro, inclusief btw. Als de koper dat wil, kan de bouwadviseur van BBAN vervolgens de verbouwing laten uitvoeren door de specialisten van BBAN: bouwbedrijven en zelfstandigen die op kwaliteit zijn geselecteerd. Voor alle duidelijkheid: de organisatie heeft projectmatig geen enkele afspraak met deze uitvoerende bedrijven. De ervaring leert dat, door directe aansturing van specialisten en het uitblijven van onder-aannemingen, de verbouwing gemiddeld 15 procent lager uitvalt dan wanneer deze door een aannemingsbedrijf zou zijn uitgevoerd.

Makelaars kunnen rekenen op een lead fee als hun opdrachtgever de Quick Scan laat uitvoeren en vervolgens ook het advies wat hieruit rolt door BBAN laat uitvoeren. De lead fee bestaat uit een vast bedrag en uit een percentage van de aanneemsom.

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie