Blog

Nieuwe leidraad voor Wwft in de maak, wat verandert er?

Nieuwe leidraad voor Wwft in de maak, wat verandert er?

Wet- en regelgeving Juridische zaken
2 minuten

 

Onlangs is de Leidraad van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) ter consultatie aangeboden. In de nieuwe leidraad wordt uitgelegd hoe onder andere makelaars en taxateurs invulling kunnen geven aan de naleving van de Wwft. VBO heeft gereageerd op de consultatie. Wat zijn onze aanbevelingen?

In de leidraad wordt de uitleg van wetgeving, die al eerder van toepassing was, verder toegelicht. Zoals digitalisering van identificatie en verificatie. Daarnaast vallen ook huurbemiddelaars nu onder de Wwft, dit is ook verwerkt in de leidraad.

Op verzoek van de brancheorganisaties komen er meer concrete voorbeelden in het document om het praktischer te maken voor makelaars, taxateurs en huurbemiddelaars. Evenals hebben wij gepleit voor een concrete richtlijnen voor makelaars.

FIU

Goed om te weten: de Financial Intelligence Unit (FIU) is bezig met een nieuw meldplichtformulier. Lees hier meer over de meldplicht. FIU is de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met de Wwft, het aanpakken van witwassen en het opvolgen van ongebruikelijke transacties. 

Duidelijker

De ingestuurde reacties tijdens de consultatie worden meegenomen in het opstellen van de definitieve leidraad Wwft. In het kort: in principe verandert er niets aan de wet Wwft, maar de toelichting hierop wordt hopelijk door de aanbevelingen van onder andere VBO verbeterd en duidelijker.

Definitieve versie

De nieuwe leidraad vervangt de versie van december 2018, die geheel komt te vervallen. Wanneer deze definitieve versie gepubliceerd is, melden we dit in de nieuwsbrief en op onze sites. 

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie