Blog

Wonen toestaan in recreatie-woningen: hoe bepaal je dat?

Wonen toestaan in recreatie-woningen: hoe bepaal je dat?

Uit de markt
2 minuten

 

Wanneer besluit je om permanente bewoning mogelijk te maken in een vakantiepark? Of kies je voor een transformatie naar nieuwe woonwijk? Of zet je volop in op revitalisatie om zo meer toeristen aan te trekken? Om als gemeente een goede afweging te maken voor de toekomst van niet-vitale vakantieparken is een handig afwegingskader ontwikkeld. 

Het nieuwe kader helpt gemeenten bij het bepalen van de toekomst van een niet-vitaal vakantiepark. Het zogenoemde Klavertje Vier-model beslaat vier domeinen: economie/recreatie, ruimtelijke ordening, sociaal-maatschappelijk en veiligheid. Samen leveren die informatie die relevant is voor de toekomst van het vakantiepark. Op basis van de uitkomst kunnen gemeenten hun vervolgstappen bepalen. In het 68-pagina tellende document worden de meest gekozen vervolgopties toegelicht.

Expert- en aanjaagteam
Eén van de uitkomsten na het maken van de afweging is dat bewoning toegestaan kan worden. Het kan dan gaan om enkele woningen, of om het gehele park te transformeren naar een woonwijk of locatie voor spoedzoekers. 

Voor zo’n transformatie is veel expertise vereist, die gemeenten niet altijd zelf in huis hebben. Daarom kunnen ze het recent gestarte Expert- en Aanjaagteam Vakantieparken inschakelen. Dit team helpt bijvoorbeeld bij ingewikkelde eigendomssituaties, vraagstukken over leefbaarheid, kwetsbare bewoners, ruimtelijke ordening en financiële knelpunten. 

Actie-agenda
Het nieuwe kader vloeit voort uit de Actie-agenda Vakantieparken. Dit is een samenwerking tussen IPO, VNG en diverse andere partners zoals het Leger des Heils en Landelijk Informatie en Expertisecentrum (LIEC). Het doel van de actie-agenda is om te kijken hoe niet-vitale vakantieparken kunnen bijdragen aan de regionale economie en de huidige woningmarkt. Ook worden uitwassen en ernstige problematiek op vakantieparken tegengegaan. 

Klik hier om het nieuwe kader te downloaden (68 pagina's). 

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie