Standpunten

Leencapaciteit

Voor een gezonde woningmarkt is een goed beleid met betrekking tot de leencapaciteit van groot belang. De LTV (Loan-to-Value) en LTI (Loan-to-Income) spelen daarbij een belangrijke rol. VBO Makelaar heeft in 2014 een position paper opgesteld om haar standpunt met betrekking het belang van een gezonde leencapaciteit helder weer te geven.

Documenten en publicaties