Standpunten

Seniorenhuisvesting

Nederland vergrijst. Dat heeft gevolgen voor de woonwensen van consumenten. Ook de overheid zal haar beleid daarop moeten aanpassen. VBO Makelaar heeft in 2014 een position paper geschreven over de kansen voor seniorenhuisvesting in Nederland.

Documenten en publicaties