Landelijk en Agrarisch vastgoed

Bij de transactie van percelen komt veel kijken. Een gecertificeerd VBO-makelaar kent de problematiek rondom grondtransacties en bijbehorende milieuregelgeving.

De VBO-makelaar zal u tijdens onderhandelingen over bezwaarprocedures of minnelijke onteigening adviseren, zodat u tot een gunstige financiële regeling komt.

Bestemmingsplannen, milieu- of fijnstofnormen, de flora- en faunawet; steeds meer zijn deze zaken bepalend voor de weg die u ...

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan u bij de onderhandeling, opstelling en uitvoering van pachtovereenkomsten begeleiden.