Een agrarisch bedrijf kopen of verkopen

De landelijke en agrarische markt heeft met een complexe en regelmatig wijzigende regelgeving te maken. Bij de aan- of verkoop van een agrarisch bedrijf draait het vaak om meer dan de grond, inventaris en/of opstallen. Fiscale aspecten, betalingsrechten, maar ook bestemmingsplannen of bijvoorbeeld milieunormen kunnen een rol spelen. Of het nu om bedrijfsverplaatsing, bedrijfsuitbreiding of bijvoorbeeld bedrijfsopvolging gaat, een gedegen totaaladvies kan noodzakelijk zijn. De landelijk en agrarisch VBO-makelaar is deskundig en betrokken. Uw eisen en mogelijkheden worden verwerkt in begeleiding op maat, op basis van duidelijke afspraken. Hij of zij zal echter uitsluitend of als uw aankoop- of als uw verkoopmakelaar optreden.

Aanbod en prijs

Aan de hand van zorgvuldig opgestelde criteria ontstaat een selectie van geschikte agrarische bedrijven die voldoen aan uw ambities. Dit aanbod wordt vervolgens getoetst aan lokale wetgeving, plannen, normen etc. Maar u kunt ook zelf een keuze maken uit het uitgebreide landelijk en agrarisch aanbod op VBO.nl

Ook de landelijk en agrarisch VBO-makelaar die als uw verkoopmakelaar optreedt, maakt gebruik van de website VBO.nl om uw bedrijf onder de aandacht te brengen van potentiële kopers. Daarnaast maken zowel de aankoop- als verkoopmakelaar van VBO gebruik van elkaars netwerk om aanbodinformatie uit te wisselen. Voor het vaststellen van een marktconforme vraagprijs is een goede taxatie en een grondige kennis van de (lokale) markt vereist. Een te hoge vraagprijs kan niet alleen tot leegstand maar uiteindelijk ook tot een aanzienlijk lagere verkoopprijs leiden.

Bezichtiging en onderhandeling 

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar kan zowel de bezichtigingen als de onderhandeling coördineren en begeleiden. Tijdens de bezichtigingen worden zaken als uitbreidingsmogelijkheden, onderhoudsstatus van de inventaris en de opstallen doorgenomen. Ook een inspectierapport behoort tot de mogelijkheden.

Met een schat aan ervaring en hulp van de VBO-database weet de VBO-makelaar in hoeverre de vraagprijs reëel is. Ook de looptijd van vergelijkbare objecten is bekend. Dit is belangrijke informatie in het onderhandelingsproces en bepaalt mede de met u afgesproken onderhandelingsruimte.

Koopovereenkomst en overdracht

Nadat overeenstemming is bereikt, stelt de verkoopmakelaar de koopovereenkomst op. De aankoopmakelaar controleert deze en neemt daarin de met de klant overeengekomen bepalingen op. Uw agrarisch VBO-makelaar neemt de koopovereenkomst uitvoerig met u door om u te wijzen op uw rechten en plichten. Vervolgens stelt de notaris de akte van levering op waarna de sleuteloverdracht kan plaatsvinden.