Zekerheid in taxeren

U wilt de waarde kennen van uw bedrijfs- of beleggingsobject? Of het nu om een relatief simpele of zeer complexe taxatie gaat, de bedrijfsmatig taxateur van VBO verzorgt een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie. 

De bedrijfsmatig VBO-taxateur is aangesloten bij brancheorganisatie VBO. Hij of zij is gecertificeerd en geregistreerd bij het kwaliteitsregister NRVT. Dat betekent dat de taxateur:

 • voldoet aan bepaalde gedrags- en beroepsregels;
 • deskundig is;
 • wordt erkend door geldverstrekkende instellingen, banken, verzekeringsmaatschappijen etc.;
 • het taxatierapport conform uniforme eisen en rekenmethodes wordt opgesteld.

Doel taxatie

De bedrijfsmatig VBO-taxateur zal altijd naar het doel van de taxatie informeren omdat dit onder meer de rekenmethodiek en complexiteit van de taxatie bepaalt. Mogelijke doelen zijn:

 • het (over)sluiten van een hypothecaire geldlening;
 • taxatie met het oog op een (mogelijke) aan- of verkoop van een bedrijfsobject;
 • een taxatie t.b.v. het opstellen van uw jaarrekening;
 • een hertaxatie;
 • een bedrijfs- of aandelenovername;
 • een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (met de Belastingdienst);
 • kredietfacilitering;
 • onteigening;
 • bij juridische aangelegenheden en/of conflicten, zoals bezwaar-/beroepprocedure WOZ.

Taxatie van een bedrijfsobject

Voor de taxatie van een bedrijfsobject heeft de VBO-taxateur onder meer het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van uw bedrijfsobject nodig. Daarnaast kan hij of zij -indien van toepassing- ook erfpachtgegevens, logboeken van installaties of een kopie van de huurovereenkomst(en) of bepaalde vergunningen nodig hebben. Het eindresultaat is een deskundig en uitgebreid taxatierapport met alle ins en outs van het pand.

Kijk op www.vbo.nl voor een VBO-taxateur bij u in de buurt.

VBO is volwaardig lid van TEGoVA. Hierdoor taxeren alle leden conform de eisen van European Valuation Standards (EVS) zoals die worden beheerd door TEGoVA.