TEGoVA

Brancheorganisatie VBO is volwaardig lid van TEGoVA (The European Group of Valuer Assocations). TEGoVA beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden.

Door aansluiting te zoeken bij een gerenommeerde internationale vereniging onderschrijft VBO het belang van internationale standaardisatie van het taxatieproces als professionalisering en integriteit van makelaars en taxateurs in bedrijfsmatig vastgoed. VBO heeft aansluiting gezocht bij TEGoVA en de EVS-standaarden in het licht van de aanbevelingen door het Platform Taxateurs en Accountants en wordt in haar lidmaatschap van TEGoVA gesteund door de AFM, DNB en NVB.

Downloads

REV Awarding Body

REV logoVBO heeft het recht en de eer om de titel Recognised European Valuer (REV) namens TEGoVA uit te reiken aan taxateurs commercieel vastgoed. Dit is in november 2013 in Lissabon besloten tijdens de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TEGoVA, The European Group of Valuer Associations. VBO werd daar benoemd als REV Awarding Body in Nederland. 

VBO was de eerste Nederlandse brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs die zich aansloot bij TEGoVA. Om deskundigheid en integriteit te kunnen borgen, moeten de opleidingseisen, ervaring, permanente educatie traject, competentieprofiel, tuchtrecht en de beroeps- en gedragscode voldoen aan de internationale REV-standaard. Hiervoor heeft VBO in november 2013 met succes een audit afgelegd bij TEGoVA. 

English

The Dutch Association of Real Estate agents and valuers VBO is a full member of TEGoVA (The European Group of Valuers Associations). TEGovA manages the European Valuation Standards (EVS) that connect with the value concepts and legislation within the European Union. By joining a renowned international organisation such as TEGoVA, VBO Makelaar emphasizes the importance of international standardisation of the valuation process and the professionalism and integrity of its members in commercial real estate. VBO Makelaar has made connection with TEGoVA en the EVS in view of the recommendations by the Platform Valuations and Accountants and is backed in her membership of TEGoVA by the Netherlands Authority on Financial Markets, Dutch Central Bank en the Dutch Bankers Association.

VBO has the right to award the title of Recognised European Valuer (REV) to commercial property valuers on behalf of TEGoVA, The European Group of Valuers’ Associations. This was decided during the half-yearly General Meeting of Members of TEGoVA in Lisbon on 16 November 2013. 

VBO expects to be able to award the first titles in June 2014 during PROVADA, the annual property fair. VBO is the first Dutch professional association for estate agents and valuers to be a member of TEGoVA.