Verhuren van bedrijfsruimte

Het verhuren en beheren van een bedrijfsobject kan complex en arbeidsintensief zijn. Regelgeving in de huurmarkt is veelomvattend en wijzigt frequent. De bedrijfsmatig VBO-makelaar is betrokken en deskundig. Hij of zij kan u van een totaaladvies voorzien of enkele deeldiensten voor u verzorgen. Uw wensen en eisen worden verwerkt in begeleiding op maat, op basis van duidelijke afspraken.

Huurprijs

Hoe fraai de locatie ook mag zijn, succesvol verhuren staat of valt bij het maken van de juiste keuzes en een deskundige aanpak. Niet alleen moet een marktconforme huurprijs worden bepaald, ook het selecteren van een geschikte, betrouwbare huurder vraagt de nodige aandacht. Een te hoge huurprijs leidt maar al te vaak tot leegstand. Daarnaast moeten bijvoorbeeld ook de servicekosten worden bepaald. Wellicht adviseert uw VBO-makelaar u wel kostenbesparend te werk te gaan door bepaalde duurzame aanpassingen in uw bedrijfsruimte door te voeren. 

De VBO-makelaars die in bedrijfsmatig vastgoed zijn gespecialiseerd, wisselen regelmatig onderling kennis uit en maken gebruik van elkaars netwerk.

Bezichtiging

De bedrijfsmatig VBO-makelaar coördineert en begeleidt de bezichtigingen van geschikte potentiële huurders. Hij informeert over de huisvestigingsmogelijkheden, onderhoudsstatus, servicekosten, energieverbruik, bestaande voorzieningen, mogelijke werkplekindelingen, energievraagstukken, Arbo wetgeving etc. Via rapportage wordt u op de hoogte gehouden van de laatste stand van zaken. 

Onderhandelingen

De VBO-makelaar kent het actuele aanbod aan vergelijkbare bedrijfsruimtes en de gevraagde huurprijzen. Dit is belangrijke informatie voor de onderhandeling waarin ook de vragen en opmerkingen van de bezichtigingen worden meegenomen.

Huurovereenkomst en beheer

Nadat met de huurder overeenstemming is bereikt, stelt uw makelaar de huurovereenkomst op. Deze wordt uitvoerig met u doorgenomen zodat u volledig bent geïnformeerd over uw rechten en plichten.

De bedrijfsmatig VBO-makelaar kan ook als beheerder van uw bedrijfsruimte optreden. Hij of zij wordt dan het aanspreekpunt voor de huurder. Daarnaast worden zaken als de administratieve afwikkeling, planmatig onderhoud en bijvoorbeeld reparatieverzoeken u uit handen genomen.

Kijk op www.vbo.nl voor een VBO-makelaar bij u in de buurt.