Agrarisch taxeren

In de agrarische sector gaat het zelden om een simpele taxatie. Vrijwel altijd zijn een waardebepaling en advies nauw met elkaar verbonden en vloeit de een uit de ander voort. Of het nu om een relatief simpele of zeer complexe taxatie gaat, de landelijk en agrarisch makelaar/taxateur van VBO verzorgt voor u een complete rapportage toegespitst op het doel van de taxatie.

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar/taxateur is aangesloten bij brancheorganisatie VBO. Hij of zij is gecertificeerd en geregistreerd bij het kwaliteitsregister SCVM. Dat betekent dat de VBO-makelaar/taxateur:

 • beschikt over een uitgebreide database van vergelijkbare bedrijven
 • uitstekend op de hoogte is van de meest actuele marktontwikkelingen
 • over ruime taxatiekennis in agrarisch vastgoed beschikt
 • wordt erkend door geldverstrekkende instellingen
 • objectief over de bodemeigenschappen en –gezondheid kan rapporteren via de DAG (Duurzame Agrarische Grond) Rapportage
 • het taxatierapport conform uniforme eisen en rekenmethodes wordt opgesteld.

Doel van de taxatie

De landelijk en agrarisch VBO-makelaar/taxateur zal altijd als eerste naar het doel van de taxatie informeren omdat dit de rekenmethode en complexiteit van de taxatie bepaalt. Mogelijke doelen zijn:

 • de aan- of verkoop van agrarische grond, inventaris en/of opstallen, vrij van pacht en gebruik
 • het vergelijken van de huidige pacht met de marktpacht of maximaal toegestane pacht
 • een waardetaxatie bij bedrijfsverplaatsing of onteigening
 • een waardetaxatie bij een overname
 • een waardetaxatie bij bedrijfsopvolging ten behoeve van kredietfacilitering
 • een waardetaxatie bij fiscale waarderingen
 • een waardebepaling van duurzame energieproductie-installaties
 • een waardetaxatie en advies bij wijziging van het bedrijfsproces en bedrijfsvoering.

VBO is volwaardig lid van TEGoVA. Hierdoor taxeren alle leden conform de eisen van European Valuation Standards (EVS) zoals die worden beheerd door TEGoVA.