Kwaliteit van VBO

Starters

Starters op de woningmarkt lopen regelmatig tegen problemen en uitdagingen aan. Met name in de grote steden en stadsgrenzen ervaren zij een stevige druk met beperkt aanbod en problemen rondom de betaalbaarheid. VBO Makelaar heeft hiervoor onder andere aandacht gevraagd in het Rondetafelgesprek "Starters op de woningmarkt" in de Tweede Kamer.

 

Documenten en publicaties