Standpunten

Starters

Starters

1 minuut

 

Starters op de woningmarkt lopen regelmatig tegen problemen en uitdagingen aan. Met name in de grote steden en stadsgrenzen ervaren zij een stevige druk met beperkt aanbod en problemen rondom de betaalbaarheid. VBO Makelaar heeft hiervoor onder andere aandacht gevraagd in het Rondetafelgesprek "Starters op de woningmarkt" in de Tweede Kamer.

 

Documenten en publicaties

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie