Standpunten

Winkelleegstand

Winkelleegstand

2 minuten

 

Leegstand zorgt voor verloedering van het straatbeeld en onveiligheid

Beleidsadviseur: Sebastiaan Roggeveen

De retailmarkt is sterk in beweging en laat steeds meer een tweedeling zien. In de grote steden van Nederland daalt de leegstand en in sommige steden lijkt er zelfs een tekort aan winkelruimte te ontstaan (Amsterdam en Utrecht). Tegelijkertijd is er in de middelgrote steden een groot aanbodoverschot.

De huuropbrengst van een winkel is verreweg het belangrijkst en hangt sterk samen met passantenstromen. Deze huuropbrengst neemt echter af naarmate de leegstand toeneemt. Als de winkel leeg komt te staan heeft dit een negatief effect op financieringsmogelijkheden, omdat het winkelpand minder courant wordt (als hypothecair onderpand) en daardoor hebben makelaars minder werk.

Standpunt VBO

VBO is tegen verloedering van het winkellandschap en pleit daarom voor transformatie en flexibilisering in bestemmingsplannen.

VBO zou graag zien dat huurders en verhuurders meer ruimte krijgen om onderling afspraken te maken die afwijken van het wettelijk regime. Hiermee ontstaat meer mogelijkheid om te ondernemen en wordt de vernieuwing in de retailmarkt ondersteund. 

VBO zet in op een intensieve samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke organisaties, makelaars en brancheverenigingen.

We werken samen met:

NRW, inretail, Ministerie binnenlandse zaken, economische zaken, CPB en koninklijke horeca Nederland.

Wat doen we eraan?

  • Onderzoek met Locatus
  • factsheets,
  • position papers,
  • afspraken bij BZK en EZK

In november vindt een webinar plaats met Locatus.

“Juist nieuwe typen winkelondernemingen zouden gesteund moeten worden in het uitrollen van hun brandstores en pop-up stores. Dit zal ten goede komen aan de reële marktwaarde van het winkelpand en het winkelgebied.” - Sebastiaan Roggeveen

Ontdek zelf de voordelen van het VBO-lidmaatschap

Meer informatie