Marktordening

De VBO-makelaars en –taxateurs zijn gecertificeerde, vakbekwame makelaars en taxateurs die permanent worden getoetst op hun vakkennis. De gecertificeerde VBO-leden zijn ingeschreven in het kwaliteitsregister SCVM dat strenge eisen aan inschrijving stelt. De VBO-taxateurs staan ook geregistreerd in het register NRVT. De dienstverlening van de leden wordt bovendien gewaarborgd door de VBO Beroeps- en gedragscode. Op hun bemiddeling en taxeren wordt toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege. Zij zijn tevens via de brancheorganisatie aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie.

Om de consument nog meer zekerheid te geven en de kwaliteit van dienstverlening te waarborgen, werken VBO-makelaars volgens de Algemene Consumentenvoorwaarden. Alle leden moeten over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschikken.