Persberichten

Dreigend tekort huisvesting kleine bedrijven in middelgrote steden

31 mei 2017


Met hulp overheid kunnen leegstaande bedrijfsruimten soelaas bieden

Nootdorp, 31 mei 2017 – De vraag naar kleinschalige bedrijfsruimten zit sterk in de lift. Vooral de behoefte aan units tot maximaal 250 m2 in bedrijfsverzamelgebouwen en de behoefte aan garageboxen is groot. Om aan de snel stijgende vraag in middelgrote steden te voldoen en sterke prijsstijgingen te voorkomen, is nieuwbouw noodzakelijk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Kleinschalige bedrijfsruimten in middelgrote steden’, uitgevoerd door Bureau Stedelijke Planning in opdracht van brancheorganisatie VBO Makelaar.

Huidig aanbod beperkt, nieuwbouw blijft uit

Het huidige aanbod aan kleinschalige units is beperkt, verouderd en voldoet voor een groot deel niet aan de huidige vraag. Meer dan de helft bestaat uit grootschalige panden die in kleine units worden verhuurd. Het meeste aanbod bevindt zich nu in het kleinste segment tot 200 m2, solitaire panden met oppervlakte tussen 400 en 500 m2 komen niet veel voor. Zodra kleine bedrijven meer kapitaal verkrijgen en meer opslagruimte nodig hebben, is nieuwe huisvesting moeilijk te vinden. Na de crisis is de nieuwbouw van kleinschalige bedrijfsruimten ingezakt, terwijl de nieuwbouw van bedrijfsruimten groter dan 5.000 m2 weer fors aantrok. Tegelijkertijd is er een substantieel aanbod aan grootschalige verouderde bedrijfsruimten.

Hans van der Ploeg RAE RT, directeur VBO Makelaar: “De eisen aan grootschalige bedrijfsruimten zijn veranderd. Tegenwoordig zijn bijvoorbeeld hoge bouwhoogtes, grote kavels en gebouwen met de nieuwste technologieën in nieuwbouw in de regio in trek. Ook door de snelle veranderingen in de logistiek voldoet veel bestaand grootschalig aanbod niet meer. Veel bedrijfsruimten zijn maatwerk en nu moeilijk afzetbaar.”

Behoefte aan kleinschalige bedrijfsunits groot

De behoefte aan kleinschalige bedrijfsunits in middelgrote steden is door de economische groei en schaalverkleining van bedrijven echter groot. Het aantal zzp’ers en kleine bedrijven met een stadsverzorgende functie is de laatste jaren sterk gestegen. Deze ondernemers hebben in hun gemeente behoefte aan niet te dure bedrijfsruimte en in toenemende mate ook behoefte aan kleine duurzame, energiezuinige en kwalitatief hoogwaardige bedrijfsunits. Met name units in bedrijfsverzamelgebouwen op bedrijventerreinen zijn in trek. Volgens een aantal geïnterviewde VBO-makelaars in bedrijfsmatig vastgoed wordt er in de vestigingskeuze vooral gelet op een flexibele indeling met de mogelijkheid units te koppelen.

Hans van der Ploeg: “In het vakgebied gaat nu te weinig aandacht uit naar kleinschalige bedrijfsruimten, terwijl een aanzienlijk aantal panden groter dan 5.000 m2 structureel leegstaat. Bedrijventerreinen, die zijn ingekapseld in bestaand stedelijk gebied, zijn in principe via herstructurering geschikt voor kleinschalige bedrijven. Uit het onderzoek blijkt dat de kans aanzienlijk is dat kleinschalige units met name daar kunnen worden afgezet. Voorwaarde is dat de bedrijfsruimten voor startende ondernemers wel betaalbaar blijven. Herontwikkeling heeft dan ook alleen kans van slagen met steun van de overheid of andere actoren die het nut van verduurzaming en een circulaire economie onderschrijven.”

Herbestemming

Verouderde binnenstedelijke bedrijventerreinen kunnen via herontwikkeling worden opgedeeld in kleinschalige bedrijfsruimten, eventueel herbestemd in combinatie met woningen. Bij een substantiële afwaardering van de boekwaarde behoort sloop-nieuwbouw tot de mogelijkheden. Opsplitsing van een bestaand bedrijfspand in kleinere units is ook mogelijk als het vastgoed in goede staat verkeerd, relatief makkelijk kan worden heringedeeld via scheidingswanden of extra vloerlagen en/of met nieuwbouw kan worden uitgebreid.

VBO Makelaar
VBO Makelaar is een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. Met ruim 1.200 leden is VBO Makelaar in geheel Nederland vertegenwoordigd. VBO Makelaar heeft naast een sectie Wonen, ook een aparte sectie Bedrijfsmatig Vastgoed en een sectie Agrarisch Vastgoed.

Bijlage: Rapport Kleinschalige bedrijfsruimten in middelgrote steden