Standpunten

VBO vertegenwoordigt de belangen van haar leden op verschillende beleidsterreinen. Die terreinen staan onder invloed van politieke, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. De visie van de vereniging op deze ontwikkelingen komt tot uitdrukking in de position papers. Ook vindt u onder deze categorieën andere relevante documenten.