Wie zijn wij

VBO Makelaar is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor ruim 1.100 makelaars, taxateurs en verhuurspecialis ...

VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen...

VBO Makelaar toont initiatief op het gebied van actuele vraagstukken over vastgoed. De brancheorganisatie zoekt proactief met ...

De VBO-makelaars en –taxateurs zijn gecertificeerde, vakbekwame makelaars en taxateurs die permanent worden getoetst op ...

VBO Makelaar is een open brancheorganisatie met korte communicatielijnen. De leden worden in hun dagelijkse bedrijfsvoering o ...

De VBO-leden zijn vakbekwaam en worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun ...

Certificering biedt de zekerheid dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te makelen en te taxeren.

Wat 28 augustus 1985 begon als een kleine enthousiaste groep bemiddelaars en taxateurs onroerend goed, is uitgegroeid tot een ...

Ministeries, politieke partijen en ambtelijke werkgroepen zijn voor VBO Makelaar de belangrijkste gesprekspartners. Ook overl ...