Certificering

Persoonscertificering heeft in 2001 de voormalige beëdiging van makelaars vervangen. Certificering fungeert als keurmerk richting cliënt. Maar certificering biedt ook zekerheid richting financiële instellingen, het NWWI en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie) dat de makelaar/taxateur gekwalificeerd is om te makelen en te taxeren.

De leden van VBO Makelaar zijn gecertificeerd volgens de persoonscertificatie van DNV GL. Det Norske Veritas (DNV GL) ontwikkelde het persoonscertificaat voor makelaars/taxateurs volgens de wereldwijde ISO 17024 norm. DNV GL is de grootste persoonscertificeerder van Europa.

Certificeringseisen

Om voor certificering in aanmerking te komen, moeten makelaars/taxateurs voldoen aan zware kwaliteitseisen. DNV GL geeft het ISO 17024 persoonscertificaat slechts af aan die makelaars/taxateurs die het theorie- en praktijkdiploma makelaar/taxateur hebben behaald. De Beroepsexamens Makelaars B.V. draagt zorg voor de administratie en logistiek van de examens. Zij staan onder toezicht van DNV GL. Na het behalen van de examens kan een verzoek tot certificatie worden ingediend bij DNV GL.

Om tot certificering over te gaan, zijn diploma's alleen niet voldoende. Zo moet men ook kunnen aantonen daadwerkelijk als makelaar/taxateur werkzaam te zijn. Maar men moet ook aantoonbaar voldoen aan de actuele eisen met betrekking tot kennis, inzicht, vaardigheden en beroepshouding, zoals vastgelegd in het beroepscompetentieprofiel voor makelaar/taxateur onroerende zaken. Hiervoor moeten toetsen worden afgelegd.

Hercertificering

Het certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. DNV GL kan, als toezichthouder, het certificaat tussentijds intrekken als blijkt dat niet meer aan de certificatie-eisen wordt voldaan. Om na vijf jaar voor hercertificering in aanmerking te komen moet de makelaar/taxateur zijn of haar kennis actueel houden door het volgen van permanente educatie (PE). Bovendien moet via dossiers worden aangetoond dat hij/zij vakkundig en zorgvuldig te werk gaat.