Historie

Wat 28 augustus 1985 begon als een kleine enthousiaste groep bemiddelaars en taxateurs onroerend goed, is uitgegroeid tot een gerenommeerde brancheorganisatie met ruim 1.100 professionele makelaars en taxateurs.

Directe aanleiding voor de oprichting van VBO was het in 1985 gepubliceerde SER-rapport ‘Advies bemiddeling onroerend goed’ waarin wordt gepleit de bemiddeling van onroerend goed exclusief voor te behouden aan de beëdigd makelaar. VBO was van mening dat kwaliteit en integriteit niet gewaarborgd konden worden door een eenmalige beëdiging. De beëdiging beschermde de titel van makelaar, maar bood geen garantie voor de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden. Bovendien was de beëdiging een momentopname en belemmerde het de voor consumenten zo belangrijke marktwerking.

Na afschaffing beëdiging

VBO heeft vanaf de oprichting haar maatschappelijke verantwoordelijkheid getoond. De afschaffing van de beëdiging in 2001 leidt tot zelfregulering. VBO verbindt het lidmaatschap aan meer specifiek geformuleerde eisen en gedragsregels voor de makelaars en taxateurs. Kwaliteit, een hoog kennisniveau en integriteit zijn kernwaarden. VBO heeft intensief gewerkt aan:

 • De inrichting van een praktijkgerichte opleiding tot makelaar/taxateur onroerende zaken
 • Een verplichte certificeringsregeling op basis van eisen die door de Vereniging Eigen Huis, Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, VNO-NCW, MKB Nederland en het contactorgaan Hypothecaire Financiers binnen een Waarborgcommissie waren opgesteld.
 • Een permanent educatietraject dat het kennisniveau up-to-date houdt en elke vijf jaar tot (her)certificering leidt
 • Het kwaliteitsregister SCVM
 • Een Beroeps- en Gedragscode
 • Een onafhankelijk Tuchtcollege, dat toeziet op het handelen van de makelaar en taxateur
 • Een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Enkele wapenfeiten

Al snel kreeg VBO de reputatie van een innovatieve en klantgerichte organisatie. Zo stond VBO aan de basis van de:

 • 3 Dagen bedenktijd regeling
 • Ontwikkeling van deeldiensten
 • Geschillencommissie Makelaardij
 • Scheiding aankoop- en verkoopmakelaar
 • Registratie in kwaliteitsregister
 • Medeoprichting NWWI voor validatie van taxateur en taxatierapport 

Tijdsbalk

1985 – Oprichting de Stichting Belangenbehartiging Bemiddelaars Onroerend Goed (SBBO)

1986 – Stichting wordt omgezet naar Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO)

1987 – Gedragscode

1987 - Tuchtcollege

1988 – Tweejarige praktijkgerichte opleiding tot vastgoed adviseur

1990 – Verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een bonus-malussysteem

1990 – Afschaffing dubbele courtage bij (ver)koop

1991 – Introductie korte cursussen

1991 – Aansluiting bij CEI

1991 – Introductie deeldiensten

1993 – 3 Dagen bedenktijd-regeling

1995 – Oprichting sectie Bedrijfsmatig Vastgoed

1995 – Waarderingskamer stelt VBO-leden aan als taxateur

1996 – Uitwisselingssysteem en makelaarssoftware

1997 – Oprichting sectie Agrarisch Vastgoed

2001 – Afschaffing beëdiging

2001 – Persoonscertificering

2001 – Kwaliteitsregister SCVM

2001 – Lidmaatschap taxateur

2003 – Wettelijk kader 3 Dagen bedenktijd-regeling

2005 – Persoonscertificering Makelaar/Taxateur Agrarisch Vastgoed

2006 – Persoonscertificering Makelaar/Taxateur Bedrijfsmatig Vastgoed

2006 – VBO Makelaar sluit zich als eerste aan bij de Geschillencommissie Makelaardij

2009 – Naamswijziging in Vereniging VBO Makelaar

2012 - Oprichting Tuchtcollege Makelaardij Nederland

2012 - Makelaarsorganisaties, Aedes, Woonbond en VEH lanceren Wonen 4.0

2012 - Start bodemprocedure Funda

2013 - VBO Makelaar sluit zich als eerste aan bij TEGoVA

2014 - Ondertekening eerste stoplichtconvenant gemeente Tilburg, VBO Makelaar en NVM

2014 - Lancering European Valuation Standards (EVS)

2014 - Fusie Europese koepelorganisaties CEI en CEPI

2015 - Zelfregulering NRVT met AFM en DNB

2018 - SCVM naar makelaarsregister

2019 - Naamswijziging naar VBO