Kwaliteitsborging

In 2001 werd de beëdiging van makelaars en taxateurs afgeschaft. De beëdiging beschermde de titel van makelaar/taxateur, maar bood geen langdurige garantie voor de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden. De beëdiging was immers een momentopname. Certificering en inschrijving in een kwaliteitsregister scheppen een zelfregulerend toetsingskader voor vakbekwaamheid, kwaliteit en integriteit. Zo wordt een keurmerk geboden aan particuliere en zakelijke opdrachtgevers. Maar ook validatie-instituten als het NWWI of de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (verstrekker van de Nationale Hypotheek Garantie) hebben de zekerheid dat de makelaar/taxateurs gekwalificeerd is om te makelen en te taxeren.

Certificering

De gecertificeerde VBO-leden worden permanent getoetst op hun vakkennis. Zij staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid, hun dienstverlening wordt gewaarborgd door de Beroeps- en gedragscode VBO Makelaar. De VBO-makelaars en -taxateurs staan ingeschreven in de kwaliteitsregisters SCVM, VastgoedCert en/of NRVT die strenge eisen aan inschrijving stellen. Op hun handelen wordt bovendien toegezien door een onafhankelijk Tuchtcollege: het Tuchtcollege Makelaardij Nederland.

Om hun cliënten nog meer zekerheid te geven, werken de VBO-leden volgens de Algemene (Consumenten)voorwaarden of de Algemene Voorwaarden voor professionele opdrachtgevers. Zij zijn aangesloten bij de Geschillencommissie Makelaardij en beschikken over een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. VBO-makelaars en -taxateurs zijn verplicht naast hun lokale kennis ook hun professionele kennis op het gebied van makelen en taxeren, maar bijvoorbeeld ook hun juridische en fiscale kennis, actueel te houden door middel van permanente educatie. Hierdoor voldoen zij aan de PE-verplichtingen van zowel de kwaliteitsregisters SCVM als NRVT. Het opleidingsinstituut Beroepsopleiding Makelaars B.V. leidt jaarlijks honderden makelaars en taxateurs op en verzorgt vele PE-bijeenkomsten voor de VBO-leden.