Missie & Visie

Missie 

VBO heeft zich sinds haar oprichting altijd actief ingezet voor verandering en verbetering in de vastgoedbranche en -markt. Door vanuit ondernemerschap pro-actief de kansen te zien en in te schatten. En door vanuit de verbinding, het bondgenootschap kansen te delen. Ten dienste van de consument, de leden, de overheid en andere stakeholders. Omdat van een goed werkende vastgoedmarkt iedereen profijt heeft.

Visie

Vastgoed is er voor mensen. En mensen en hun leefomgeving veranderen: verstedelijking, vergrijzing, verduurzaming en digitalisering compliceren en veranderen de wereld van het vastgoed in rap tempo, zonder dat we exact weten waar het naar toe gaat. De makelaarsrol, zo signaleren we, verandert in een adviesrol. Want in de veranderende wereld hebben consumenten, overheden, vastgoedexperts en andere stakeholders – behoefte aan duurzame, onafhankelijke kennis en advies op alle niveau’s.