Missie & Visie

Missie 

VBO Makelaar is de branchevereniging voor vakbekwame en betrouwbare makelaars en taxateurs in onroerende zaken. Zij behartigt de belangen van en verleent diensten aan haar leden teneinde hen te ondersteunen in het ondernemerschap en bij de beroepsuitoefening.

Visie

VBO Makelaar is een toegankelijke en transparante brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs die haar leden en de vastgoedmarkt voorziet van heldere visie en advies. Met onze innovatieve en praktische concepten stellen wij onze deskundige leden in staat om vanuit hun eigen kracht een duurzame relatie op te bouwen met tevreden opdrachtgevers.

Vijf kernwaarden staan centraal voor VBO Makelaar en haar leden:
VBO Makelaar is een deskundige en tevens laagdrempelige brancheorganisatie met een open houding naar haar stakeholders en een integere manier van communiceren. VBO Makelaar biedt ondersteuning en faciliteert in de dagelijkse praktijk van haar leden. Tevens toont VBO Makelaar initiatief op het gebied van actuele vraagstukken binnen haar branche en zoekt proactief met diverse belangenorganisaties en politieke partijen naar innovatieve en uitvoerbare oplossingen voor de vastgoedmarkt.